Uradniška okenca bodo po letu 2021 za pridobivanje gradbenih dovoljenj, načrtovanje rabe prostora in evidentiranje nepremičnin postala tako rekoč odveč. »Odpraviti želimo administrativne ovire, omogočiti brezpapirno elektronsko poslovanje in zagotoviti enostavno dostopne in kakovostne uradne podatke o nepremičninah, prostoru in graditvi,« je ob predstavitvi velikopoteznega projekta eProstor včeraj napovedala ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. Skupno 22,4 milijona evrov vreden petletni projekt je konec avgusta 2016 podprla služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in mu iz evropskega sklada za regionalni razvoj dodelila 17,9 milijona evrov evropskega denarja.

Postopki obvezno elektronski

Denar bo porabljen za temeljito informacijsko prenovo vseh sistemov na področjih prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja nepremičnin, zaradi izrednih razsežnosti projekta pa so ukrepi razdeljeni v pet sklopov. Najpomembnejši je po besedah generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja na okoljskem ministrstvu Barbare Radovan vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema, v okviru katerega bosta nastali spletni platformi ePlan in eGraditev. Prva bo namenjena elektronski pripravi, sprejemanju, uveljavljanju in uporabi državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov. Druga bo služila kot digitalna platforma za vse procese na področju graditve, vključno s pridobivanjem gradbenega dovoljenja. »S programom projektov bomo vzpostavili medsebojno povezljive, enostavno dostopne in standardizirane podatke na državni ravni,« je napovedala Radovanova.

Nastale bodo nove zbirke podatkov, kot je evidenca stavbnih zemljišč. Poseljenim zemljiščem bodo določili dejansko rabo, nezazidana stavbna zemljišča pa bodo dobila razvojne stopnje glede na to, v kolikšni meri so pripravljena in komunalno opremljena za morebitno gradnjo.

Ključni projekt za povečanje konkurenčnosti

Že obstoječe zbirke podatkov bodo medtem po besedah generalnega direktorja geodetske uprave (Gurs) Antona Kupica informacijsko prenovili, kar bo še posebej dobro delo zemljiškemu katastru, ki letos zapisuje okroglih 200 let obstoja. Gurs bo za potrebe elektronskega poslovanja skeniral arhive nepremičninskih evidenc, že digitalizirane podatke pa pripravil za uporabo v prenovljenem informacijskem sistemu. Eden od ciljev projekta eProstor pri tem je tudi celovitejši zajem podatkov in njihova izboljšava na sistemski ravni, pri čemer imajo snovalci projekta v mislih predvsem izboljšanje lokacijske natančnosti grafičnega dela zemljiškega katastra. »S tem projektom bomo pomembno prispevali k izboljšanju konkurenčnosti in ozelenitvi gospodarstva ter izboljšanju poslovnega okolja,« je ocenila Majcnova.