»Vse težje dobimo dober, zanesljiv in strokovno podkovan kader. In Zlato nit vidimo kot možnost večje prepoznavnosti našega podjetja kot dobrega zaposlovalca v širši javnosti,« pojasnjuje vzgibe za svoje prvo sodelovanje v Dnevnikovem izboru najboljšega zaposlovalca Zlata nit 2017 Barbka Rupar, vodja kadrovske službe v Polycomu.

Podjetje, ki se januarja prihodnje leto iz Poljan nad Škofjo Loko seli v nove prostore v Dobje v občini Gorenja vas - Poljane, sicer interno redno meri organizacijsko klimo, ta iz leta v leto raste. Podjetje je samo letos na novo zaposlilo 70 sodelavcev, ekipa je tako zrasla že na 247 redno zaposlenih.

Prihodnje leto načrtujejo še 25 novih zaposlitev. Njihova povprečna starost je 38 let. »Šele z merjenjem organizacijske klime podjetje lahko prepozna resnično zadovoljstvo zaposlenih. Nam omogoča prepoznati področja, ki jih je treba izboljšati, ter si postaviti cilje, ki jih moramo v prihodnjem letu doseči za dvig zadovoljstva in pripadnosti zaposlenih,« pojasnjuje Barbka Rupar.

Zaposlene so s sodelovanjem v Zlati niti ter z zasnovo projekta seznanili njihovi vodje, vsi so prejeli tudi elektronsko pošto. Tudi pri Zlati niti se bo vodstvo takoj, ko bo dobilo analizo vprašalnika, ki ga bodo izpolnili njihovi zaposleni, odločilo za ustrezne ukrepe in z njimi seznanilo sodelavce.

Medtem ko je Polycom novinec v izboru, pa je A1 kot naslednik Simobila po nekaj letih premora povratnik. Podjetje je aprila letos začelo po vsej Sloveniji uporabljati novo blagovno znamko, nedavno so predstavili novo znamko zaposlovalca in dejavnosti, s katerimi podpirajo svoje obljube. »Sodelovanje v Zlati niti zato vidimo kot preizkus naših aktivnosti za zaposlene in priložnost za izboljšanje odnosov,« pojasnjuje Larisa Grizilo, ki je odgovorna za kadre in korporativno komuniciranje. Podjetje trenutno zaposluje 550 sodelavcev.

V A1 organizacijsko klimo preverjajo z rednimi raziskavami vključenosti zaposlenih, z delavnicami in rednimi pogovori s prav vsemi zaposlenimi. »Zlata nit je izvrsten kazalnik kakovosti odnosa med zaposlenimi in podjetjem, prinaša pa tudi informacije o tem, kako odnos izboljšati, in je izvrstna priložnost za krepitev prepoznavnosti in dojemanje A1 kot zaposlovalca,« poudarja Larisa Grizilo.