»Če dobimo pravega sodelavca, ki se v vseh pogledih uspešno vključi v ekipo, si ga prizadevamo zadržati. Ponudimo mu možnost vključitve v solastništvo podjetja, izobraževanje, vsak si lahko sam izbere opremo, s katero dela, imamo prostore za druženje in sprostitev na delovnem mestu, zdrave zajtrke in različne dogodke, ki krepijo pripadnost sodelavcev, skrbimo tudi za aktivnosti otrok,« našteva Helena Lapi iz Dewesofta, kjer si tako kot večina zdravo rastočih podjetij na različne načine prizadevajo dobiti nove sodelavce, kar se včasih zdi kot misija nemogoče.

Odprli položaj chief happiness officer

Ker obstajajo inovativne oblike pridobivanja kadrov, ki jih strokovna literatura ne omenja, so se nedavno sestali s predstavniki škofjeloške ekipe Optiweb, ki se zelo zavzeto in sistematično loteva ukrepov za večje zadovoljstvo sodelavcev na delovnem mestu, zadnji dve leti pa kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo merijo v sklopu izbora Zlata nit. Pred nekaj meseci so poskrbeli tudi za nastanek povsem novega poklica, saj so odprli položaj chief happiness officer.

Njihova nova sodelavka Urška Stanovnik skrbi, da so sodelavci čim bolj zadovoljni, da dnevne izzive sproti rešujejo, s tem pa ustvarjajo delovno okolje, v katerem želijo ljudje dolgoročno zgraditi svojo kariero. »Podjetje na začetku svoje poti najpogosteje nima pogojev, da bi sodelavce pritegnilo in zadržalo z nadpovprečnimi plačami, je pa za to ena od rešitev dinamično, zanimivo in spoštljivo delovno okolje, ki je občutljivo za potrebe sodelavcev, ki želijo strokovno in osebnostno rasti,« poudarja Miha Lavtar, direktor škofjeloškega podjetja, ki zaposluje oziroma redno sodeluje s 35 ljudmi, ves čas pa pri njih novo znanje in izkušnje pridobiva več študentov.

Izziv je generacija Y

»V prihodnje bo še težje dobiti dobre sodelavce in tudi dobra plača bo premalo, da bi jih bodisi pritegnil bodisi obdržal, zato je nenehna skrb za njihove potrebe nujna. Še posebno je dobro počutje na delovnem mestu pomembno mladi generaciji, ki zdaj prihaja na trg,« poudarja Lavtar. Generacija Y je namreč manj lojalna delodajalcu, saj jo pritegnejo predvsem projekti, ki so zanimivi, ki spodbujajo k strokovni rasti in hkrati osmišljajo njihova življenja. »Ni me strah te generacije. Zavedam pa se, da bomo mlade strokovnjake medse pritegnili le, če bomo imeli dovolj zanimive in inovativne projekte, da bomo bolj agilni od drugih in konkurenčni,«

Optiweb je v zadnjem letu pospešeno zaposloval, zato je Lavtar vedel, da ekipa nujno potrebuje nekoga s posebno senzibilnostjo za ljudi, ki bo skrbel, da bo ekipa kljub rasti še povezana in da bo ob njih ves čas nekdo, ki bo skrbel za njihov celovit razvoj.

»Smernice, na katerih področjih želimo izboljšave, so jasne, se pa moje delo dnevno prilagaja potrebam sodelavcev,« pojasnjuje Urška Stanovnik, ki skrbi za sodelavce zadnje štiri mesece. Na svetovnem spletu informacij o tem, kako te naloge na tej poziciji opravljajo kolegi v tujini, ni dobila prav veliko, saj je tega profila ljudi v podjetjih zelo malo.

V Sloveniji je položaj chief happiness officer zelo nov, zato zadnje mesece tako Stanovnikova kot Lavtar skrbita tudi za njegovo popularizacijo. Pričakovati gre, da se bodo le redka, med njimi tudi velika podjetja odločila, da bi za ta položaj določila posebej eno osebo. »Ni nam toliko pomembno, da ta položaj zaživi tudi drugod, kot predvsem to, da med podjetji zgradimo kulturo medsebojnega zaupanja in da v čim večji meri medsebojno delimo dobre prakse. Kultura deljenja znanja tako interno med sodelavci v podjetju kot z zunanjo zainteresirano javnostjo, kar opravljamo brezplačno, je pri nas zelo dobro razvita,« je pohvalila Stanovnikova.

Kako bodo v podjetju izmerili uspešnost dela njihove skrbnice za zaposlene? »Obstajajo orodja za merjenje sreče zaposlenih, a se za njihovo uporabo še nismo odločili, saj so na voljo druga, ki jih že uporabljamo. Pred časom smo začeli merjenjem zavezanosti in tudi skozi ta vprašalnik se da izmeriti kakovost mojega dela,« pojasnjuje Stanovnikova. Povratno informacijo o uspešnosti dela njihove sr(e)čne skrbnice bodo dali tudi sodelavci, ki se bodo odločili Optiweb zapustiti. »Seveda bo odličen kazalnik, ali delamo pravilno, tudi to, koliko dobrih sodelavcev se nam bo na novo pridružilo,« poudarja Lavtar.