Na Hladilniški poti 34 je javni stanovanjski sklad včeraj odprl 14 novih bivalnih enot in 9 novih neprofitnih najemnih stanovanj. Direktor sklada Sašo Rink je dejal, da bodo s pomočjo teh stanovanj pomagali rešiti stiske 23 občanov. »Glede na trenutni stanovanjski primanjkljaj v Ljubljani številka 23 mogoče ni slišati veliko, vendar zagotavljam, da smo v stanovanjskem skladu hvaležni prav za vsako novo stanovanjsko enoto,« je poudaril Rink. Najemnike bodo v ta stanovanja in bivalne enote začeli vseljevati še pred koncem letošnjega leta, je napovedal Rink.

Nova stanovanja in bivalne enote je stanovanjski sklad uredil v nekdanjem samskem domu družbe SCT. Sklad je stavbo odkupil februarja 2014 v stečajnem postopku. Zanjo je skupaj z davkom na promet z nepremičninami odštel 255.000 evrov. Preden bi lahko vselil neprofitne najemnike in uporabnike bivalnih enot, je sklad moral temeljito in celovito obnoviti stavbo in jo prilagoditi potrebam skladovih najemnikov. S prenovo je družba VG5 začela oktobra lani, zaključila pa jo je ta mesec. Stanovanjski sklad je VG5 za prenovo vključno z davkom na dodano vrednost plačal 895.000 evrov. Celoten projekt je brez cene nepremičnine sklad stal 970.000 evrov.

Sklad pričakuje, da bo slabih 97.500 evrov za energetsko prenovo stavbe pridobil iz evropskega kohezijskega sklada. Potrditve o pridobitvi tega denarja sklad še ni dobil, a vodja projekta prenove stavbe Nina Meško je optimistična, ker sklad v celoti izpolnjuje vse pogoje za pridobitev evropskih sredstev. Poleg tega je sklad zaprosil tudi za posojilo v rednosti 50 odstotkov projekta pri republiškem stanovanjskem skladu.

Po podatkih direktorja Rinka ima ljubljanski sklad trenutno nekaj več kot 400 bivalnih enot, kar je po njegovih besedah »glede na celoten stanovanjski fond okrog 10 odstotkov. V prihodnosti pričakujem, da bo sklad bivalne enote pridobival v manjši meri. Osredotočili se bomo predvsem na pridobivanje neprofitnih javnih najemnih stanovanj.« Ta namreč stanovanjske stiske rešujejo dolgoročno, potreba po njih pa je v prestolnici prav tako izjemno velika.

Rink upa, da bo sklad prihodnje leto v svoj nabor nepremičnin uvrstil še 38 stanovanj, ki jih nameravajo kupiti v neposredni bližini novega zaloškega zadružnega doma in Interspara. Prihodnje leto pa naj bi bila končana tudi ravnokar začeta gradnja 64 stanovanj v soseski Polje IV. Župan Zoran Janković je direktorjevo napoved dopolnil s konkretnimi roki. Janković pričakuje, da bo stanovanja v bližini zadružnega doma v Zalogu sklad odprl 9. maja, sosesko Polje IV pa decembra prihodnje leto.