Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je bogatejši za kar 71 novih bivalnih enot, ki so namenjene začasni nastanitvi socialno najbolj ogroženih oseb. Toliko novih bivalnih enot je sklad pridobil s prenovo in preureditvijo stavbe na Knobleharjevi ulici 24, in sicer gre za nekdanji samski dom družbe CPL, ki ga je stanovanjski sklad v stečaju gradbinca kupil oktobra 2015. Za stavbo je sklad takrat odštel 1,02 milijona evrov.

Nekdanji samski dom je družba VG5 po naročilu stanovanjskega sklada celovito prenovila. Nekoč samske sobe so danes bivalne enote z enim ali dvema ležiščema, VG5 je prenovil in preuredil tudi skupne sanitarije in kuhinje v vseh treh etažah stavbe, prenovljena je tudi fasada, novo je stavbno pohištvo. Po podatkih občine je prenova stala 970.000 evrov vključno z davkom na dodano vrednost.

Ljubljanski stanovanjski sklad je dobro izkoristil stečaje velikih gradbenih družb, saj samski dom v Knobleharjevi ulici ni edini, ki ga je sklad kupil v stečajnem postopku. Februarja 2014 je sklad namreč v stečaju družbe SCT Obnova kupil samski dom na Hladilniški poti 34. Zanj je odštel le 250.000 evrov. V nekdanjem samskem domu SCT sklad ureja 23 novih stanovanjskih enot, celovita prenova, ki jo prav tako izvaja VG5, pa naj bi stala okrog milijon evrov.

Oktobra 2014 pa je sklad še v stečaju propadlega Vegrada kupil samski dom na Ulici Vide Pregarčeve 34. Zanj je odštel 233.000 evrov. Sklad je letos končal prenovo drugega nadstropja omenjenega samskega doma. 16 sob samskega doma so preuredili v sedem stanovanjskih enot, ki so bile prevzete julija 2017. vbr