Vlada je določila še zadnje podrobnosti o prepovedi brezplačnih lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki bo nastopila z letom 2019. V sporu o pristojnostih med finančno upravo in okoljsko inšpekcijo je z novelo uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže ministrski zbor odločil, da bodo nad izvajanjem uredbe v celoti bedeli državni dacarji, pravilnost podatkov o številu oziroma masi plastičnih nosilnih vrečk, ki jih podjetja dajejo na trg in morajo o tem poročati finančni upravi, pa bo preverjala okoljska inšpekcija. Gre namreč za okoljske in ne davčne podatke, namenjeni pa so bruseljskemu preverjanju izpolnjevanja zavez po zmanjševanju porabe lahkih plastičnih nosilnih vrečk. mk