Završalo je. Z javnim pismom so se oglasili trije ustavni pravniki in med drugim zapisali, da ne gre le za nespoštovanje odločbe ustavnega sodišča, za kršitev temeljnih ustavnih pravic otrok in njihovih staršev, gre za kršitev bistva ustavne demokracije. Zato pozivajo slovenski parlament, še posebej pa predsednika vlade, da ta ustavnopravno nesprejemljiv in moralno zavržen postopek nemudoma ustavi. Kritičen je tudi dr. Ernest Petrič: »To je argument moči in ne argument prava.« Poudarja, da je poskus, da bi obšli razsodbo US, sicer legalen, o njegovi legitimnosti pa bi lahko razpravljali. NSi in SDS sta glasovali proti spremembi. Še voditeljica Odmevov menda ni mogla ostati pri tej temi nevtralna.

Rada bi si o vsem tem ustvarila čim bolj objektivno stališče. Porajajo se mi različna vprašanja:

– Zakaj je 57. člen ustave (izobrazba in šolanje), ki govori »Osnovnošolsko izobraževanje je obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo«, razdelil ustavne sodnike skoraj na dvoje?

– Je 100-odstotno financiranje zapisano kje v ustavi?

– Kako država izvaja svojo dolžnost?

– Kdaj naj bi ustanavljali zasebne šole?

– Katerim šolam bi podelili koncesijo?

– Ali javnemu šolstvu preti nevarnost?

– Kaj lahko spravi otroke v neenakopraven položaj?

Napisala bom le nekaj svojih razmišljanj na zgornja vprašanja.

Seveda sem za upoštevanje sodb US. Ob taki razdelitvi mnenj ustavnih sodnikov pa se vseeno sprašujem, ali ni bolje izbrati drugo ponujeno rešitev in dopolniti 57. člen tako, da ne bi bilo več dilem ter bi jasno razmejil javno in zasebno šolstvo. Prepričana sem tudi, da strokovnjaki, ki so pred toliko leti pisali našo ustavo, niso razmišljali o zasebnem šolstvu.

Spoznala sem, da financiranja ne ureja ustava, ampak zakon (http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445).

Država zagotavlja brezplačno in vsem dostopno osnovnošolsko izobraževanje z javno mrežo osnovnih šol. Do zdaj ji je to dobro uspevalo.

Menim, da naj bi zasebne šole ustanavljali v glavnem zaradi potrebe otrok in ne zaradi različnih interesov ustanoviteljev ter staršev. Na primer, v primeru pomanjkanja kapacitet v javnem šolstvu (ali recimo tam, kjer je za vse razrede samo 20, 30 učencev, ali pa kjer so majhne podružnične šole). »Kaj pa konkurenca!« vzklikajo zagovorniki. Seveda, tudi zato, vendar… Če kdo ustanovi šolo iz lastnih interesov, naj stroške za vse prevzame na svoja pleča. In če imajo starši na razpolago to, kar je zastonj, a izberejo drugo, kar ponudi nekaj več ali nekaj drugače, ali ni to njihova odločitev? In kdo naj potem nosi posledice zanjo, kar koli že prinaša?

Koncesija in s tem 100-odstotno financiranje osnovnošolskih programov po mojem pripada zasebni šoli samo takrat, kadar nadomesti pomanjkanje javne osnovne šole. Morebitni odstotki financiranja zasebnih šol brez koncesije iz javnega denarja pa so stvar resne presoje, strogih kriterijev in dogovora.

V samostojni Sloveniji smo že zapravili kar nekaj tega, čemur pravimo »skupno dobro«. Je v nevarnosti tudi javno šolstvo? »Kaj se bojite, saj je samo šest zasebnih šol,« mirijo zagovorniki. Zdaj jih je šest, kaj pa v prihodnosti? Zdrav razum pove: če imamo za šolstvo določeno vsoto denarja v državni malhi in ga vsem šolam razdelimo enako, je možno dvoje: lahko da ga bo zmanjkalo za 100-odstotno financiranje tudi javnih šol ali pa bomo morali kakšno javno šolo celo zapreti. To je začetek poti k razgradnji javne mreže. Si tega želimo?

Verjamem pa, da si vsi želimo za otroke vse najboljše. V družini poskrbimo, da smo do vseh enaki, da vsem odrežemo enake kose pogače. To tudi vsem otrokom ponuja javni šolski sistem. Zasebne šole pa jih delijo na bolj in manj privilegirane. Zakaj? Zaradi nedostopnosti (oddaljenost, selekcija učencev) in plačljivosti. Ustvarja se elita.

Naj zaključim. Nobenega razloga ne vidim za 100-odstotno financiranje zasebnih osnovnošolskih programov, če so v zadostni meri na razpolago javni. Sem za ohranitev javnega, brezplačnega, vsem dostopnega šolstva in pozdravljam vse napore, namenjene temu. In vi?

Morda bi bilo dobro referendumsko vprašanje: Ste za (so)financiranje zasebnih šol? Kaj pravite?

Polona Jamnik, Bled