Moskovska državna univerza V. M. Lomonosov, najstarejša in največja javna univerza v Rusiji, je danes uradno odprla svojo prvo podružnico v Evropi. Ne kjer koli, temveč v Kopru, kjer je zadnja tri leta pletla povezave z Univerzo na Primorskem. V Moskvi so se za sodelovanje s Koprom odločili zaradi referenc primorske univerze na področju matematike.

Priznana univerza, ki ima v Moskvi okoli 47.000 dodiplomskih in podiplomskih študentov ter 15.000 strokovnih sodelavcev, v Kopru ne bo imela klasične podružnice s svojim študijem in vpisom, temveč bo sprva s svojimi vsebinami in predavatelji dopolnjevala študij koprske fakultete za menedžment. Prvo skupno sodelovanje se je začelo na področju ekonomije, in sicer v okviru mednarodnega magistrskega študijskega programa ekonomije in financ, kjer bodo študentje na koncu študija prejeli dvojno diplomo: diplomo Univerze na Primorskem in diplomo Moskovske državne univerze. Sodelovanje naj bi se krepilo na področju izmenjave študentov in profesorjev ter ne nazadnje tudi na področju gospodarskega sodelovanja.

Rektor Univerze na Primorskem prof. dr. Dragan Marušič pomen sodelovanja izpostavlja na treh ravneh: »Fakulteta za menedžment bo prva poslovna šola v Sloveniji, ki bo izobraževala kadre za delovanje na ruskem trgu, in obrnjeno. Za Univerzo na Primorskem se bodo odprle možnosti razvijanja novih znanstvenih disciplin in napredek obstoječih, univerzitetno mesto Koper bo postalo pomembno stičišče znanstvenega, izobraževalnega in gospodarskega evropsko-ruskega sodelovanja.« Dekan fakultete za menedžment prof. dr. Matjaž Novak je prepričan, da bo skupno izobraževanje prispevalo k boljšemu in učinkovitejšemu sodelovanju med državama.