Savska kolesarska pot vzdolž celotnega porečja naj bi postala do leta 2021 – ob ustreznem razvoju infrastrukture in storitev ob njej – sestavni del evropskega omrežja daljinskih kolesarskih poti Eurovelo. »Že četrto leto poteka promocijsko kolesarjenje in vedno znova ugotavljamo, da imamo ob Savi že vse: turistično ponudbo, dokaj varno kolesarsko infrastrukturo, predvsem pa zanimive ljudi. Mislim, da je vse to velikanska priložnost oziroma prednost. Prav zato smo se lani znotraj mreže odločili, da stvari premaknemo z mrtve točke,« pravi Andrej Zalokar, podpredsednik Slovenske kolesarske mreže, ki je tudi del Evropske kolesarske federacije.

Tako so skupaj s partnerji iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter ministrstev za gospodarstvo in infrastrukturo, Slovenskih železnic in Slovenske turistične organizacije (STO) tudi pripravili prijavo za omrežje Eurovelo.

Vključili oba izvira

Kot pojasnjuje Zalokar, je treba za vključitev v Eurovelo, katerega koordinator je Evropska kolesarska federacija, izpolnjevati številne pogoje, med drugim mora biti daljinska pot dolga 1000 kilometrov. »Sama Sava jih ima, če gremo zelo na široko, okoli 800 kilometrov, mi pa smo dodali določene dele. Ker Sava izvira na dveh koncih – v Zelencih in v Bohinju – se nam je zdelo pomembno, da oba turistična kraja vključimo v projekt. Evidentirali smo tudi obstoječo ponudbo na poti. Te je veliko, a nas čaka še precej dela. Predvsem prepričati ponudnike, kaj potrebuje kolesar, ki potuje, je kar zahteven zalogaj,« pravi Zalokar.

V prvi vrsti pa je treba ustanoviti samostojen koordinacijski organ, ki se bo ukvarjal samo z omrežjem Eurovelo. Po Zalokarjevih besedah naj bi ga ustanovili v okviru Gospodarskega interesnega združenja Pohodništvo in kolesarstvo, ki je pod patronatom Slovenske turistične organizacije. Dogovori potekajo, po njegovih predvidevanjih bi ga lahko vzpostavili do konca leta.

O kolesarskem potencialu porečja Save bodo govorili tudi na mednarodni konferenci 23. novembra na sevniškem gradu. Konferenco pripravljata Slovenska kolesarska mreža in svet regije Posavje v sodelovanju s sevniško občino in Zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, nanjo pa bodo povabili vse zainteresirane deležnike vzdolž celotnega porečja reke Save.

»Za razvoj tako kakovostnega produkta je potrebno tvorno sodelovanje vseh deležnikov na nacionalni in lokalni ravni. Konferenca bo tako prvi korak k dogovoru o sodelovanju lokalnih skupnosti ob trasi mednarodne kolesarske poti, ki se je že izkazal kot nujen pri razvoju Dravske kolesarske poti,« dodaja Zalokar.