Pod vodstvom arhitekta Andreja Hrauskyja, sicer tudi prejemnika Plečnikove nagrade za življenjsko delo, si boste ogledali današnji Levstikov trg, baročno cerkev, prenovljeno po Plečnikovih načrtih, in arhitektovo ureditev Ulice na Grad, ki vodi vse do Šanc. Ogled se bo začel ob 17. uri.

Šentjakobski trg

Nekdanji Trg sv. Jakoba je nastal na prostoru leta 1774 pogorelega jezuitskega samostana. Plečnik je leta 1926 izdelal predlog ureditve trga, v katerem je predvidel postavitev vodnjaka na mestu nekdanjega, ki je stal na samostanskem dvorišču. Trg je omejil s konfini v obliki krogel. Posadil je drevesa dveh vrst; z obrezanimi javorji je označil rob trga, v ozadju pa je zasadil topole. Fasado jezuitske cerkve so po potresu leta 1895 obnovili v historicističnem slogu, česar Plečnik ni odobraval, zato jo je s topoli poskušal zastreti. Šele leta 1938 je Plečnik na trg postavil tudi steber z Marijinim znamenjem. Prvotno votivno znamenje v spomin na zmago nad Turki iz leta 1682 je dvignil na mnogo višji novi steber, ki je v sorazmerju z velikostjo trga, okoli njega pa je razvrstil plastike štirih ljubljanskih svetnikov. Steber nakazuje smer Plečnikove poti na Grajski hrib, vizualno pa se navezuje na Zoisovo piramido na drugi strani Ljubljanice.

Cerkev Sv. Florijana

Baročno cerkev sv. Florijana, zavetnika gasilcev, so meščani postavili zaradi zaobljube po požaru leta 1660. Prvotni vhod v cerkev je bil z glavne ulice, po kateri je nekoč vozil tudi tramvaj. Jože Plečnik je zato prestavil vhod na stransko fasado in uredil novo stopnišče. Pri tem je preložil stare stopnice in jim dodal tiste, ki so jih odstranili izpred uršulinske cerkve. Nad ploščo v cerkvenem zidu, ki obeležuje preureditev, je vgradil glavo rimskega odličnika. V nišo nekdanjega vhoda ob glavni cesti je postavil baročni kip sv. Janeza Nepomuka, delo Francesca Robbe iz leta 1727. Mesto je hkrati želelo urediti tudi pot na Ljubljanski grad. Zato je Plečnik ob cerkvi uredil Ulico na Grad, ki vodi vse do Šanc, ostankov nekdanje utrdbe na vrhu hriba. Na Šancah je uredil sprehajališče in razgledni park ter pri tem uporabil ostanke nekdanje utrdbe.

Soavtor petih knjig o Jožetu Plečniku

Andrej Hrausky je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo leta 1976 pri profesorju Edvardu Ravnikarju. Pripravil je več kot dvesto arhitekturnih razstav v Sloveniji in 26 različnih razstav, ki so bile v tujini razstavljene več kot devetdesetkrat. O slovenski arhitekture je imel v tujini več kot 90 predavanj, v tujih revijah pa je objavil več kot 80 člankov. Z Janezom Koželjem in Damjanom Prelovškom je soavtor petih knjig o arhitektu Jožetu Plečniku, z Janezom Koželjem pa tudi vodiča po arhitekturi Ljubljane in knjige o Maksu Fabianiju. Galerija DESSA, ki jo je vodil, je prejela Plečnikovo priznanje v letih 1990, 1994 in 1997.