Slovenijo je gospodarska in širša družbena kriza močno prizadela. Brezposelnost je naraščala, mladi so odhajali v tujino, država in banke so se prekomerno zadolževale, imeli smo »balone«, gospodarske rasti ni bilo, kar tri vlade zaporedoma niso zagotovile potrebne politične stabilnosti in so predčasno zaključile svoje mandate. Kriza je razkrila posledice številnih negativnih praks v gospodarstvu, politiki in na mnogih drugih področjih. Postali smo družba nezaupanja in različnih manipulacij. Družba, v kateri človek pogosto ni bil več cilj in vrednota, pač pa le še sredstvo tistih, ki jih je vodil pohlep po oblasti in denarju.

Negativnih družbenih pojavov nikoli ni mogoče v celoti odpraviti. Seveda pa jih je mogoče in nujno omejiti na minimum. V treh letih te vlade smo pokazali, kakšen preobrat je možno narediti, kadar vlada zagotavlja politično stabilnost ter ima pred očmi predvsem dobrobit ljudi, gospodarskih subjektov in celotne družbe, ob tem pa hkrati spodbuja sodelovanje, dialog in usmerjenost v razvoj. Prizadevamo si za višjo politično kulturo, v kateri je bistveno manj prostora za nepotrebne delitve in izključevanja, ki so nas v preteklosti mnogokrat nerazumno omejevali. Skupaj z vami, spoštovani uspešni podjetniki, in ugodnimi svetovnimi trendi smo uspeli ustvariti preobrat v višjo in stabilno gospodarsko rast, ki nam lahko daje pogum in optimizem ter nam kaže, da imamo v Sloveniji dovolj domačega znanja in sposobnih podjetij, da lahko izkoristimo razpoložljive potenciale.

Žal se je prevečkrat doslej gospodarsko rast in bistvene projekte Slovenije časovno omejevalo zgolj na mandat vsakokratne vlade. Menim, da je nujen dolgoročni razvojni pogled, ki večinoma presega časovni horizont mandata ene vlade. Po uspešni vključitvi Slovenije v OZN, EU, NATO, OECD in druge mednarodne institucije je obveljal občutek kot, da smo dosegli vse svoje cilje. Na trenutke se je zdelo, kot da ne vemo, kako naprej. Kakšen naj bo naš prihodnji razvoj? Prepričan sem, da je krepitev potenciala za modernizacijo in rast mogoča in nujna.

Angažiranje domačega znanja in bogatih izkušenj naših ljudi, naravnih danosti, geostrateškega položaja, boljše izkoriščanje infrastrukture, povečevanje zaposlenosti na temelju višje produktivnosti, intenzivnejše povezovanje šolstva in znanosti z gospodarstvom, mednarodno sodelovanje na področju investicij, drugi tir, tretja razvojna os, pametna omrežja, energetska sanacija stavb – vse to so temelji za krepitev potenciala rasti, brez pregrevanja ali »balonov«.

Ogromno potenciala je tudi v malih in srednjih podjetjih, ki jim je, denimo, SID banka v zadnjih treh letih namenila 200 milijonov evrov pod ugodnejšimi pogoji, kot so bili omogočeni na trgu s strani ostalih, poslovnih bank. Vlada je odločena spodbujati tiste dejavnosti, kjer ima Slovenija pomembne primerjalne prednosti, ki so hkrati tudi dolgoročno vzdržne in okolju prijazne. Le tako bomo lahko ustvarili trajnostno blaginjo, ki bo podlaga za dvig kakovosti življenja vseh naših ljudi.

V zadnjih letih smo storili velik korak naprej z nekaterimi pomembnimi reformami, še posebej v bančnem in sodnem sistemu ter na področju javne uprave. Okrevanje bančnega sektorja prispeva k nadaljnji gospodarski rasti, izboljšave v javni upravi pa odpravljajo administrativne ovire in krajšajo postopke. V zadnjih letih se je tudi v veliki meri odpravilo sodne zaostanke, kar je izjemno pomembno za poslovanje podjetij.

Jesenska napoved Umarja napoveduje kar 4,4-odstotno gospodarsko rast BDP, obeti za naprej so dobri. A našo nadaljnjo gospodarsko rast na drugi strani ogrožajo vse bolj negativni demografski dejavniki. Zaradi neugodne demografske strukture smo med najbolj izpostavljenimi državami EU. Varčevalne ukrepe zato sproščamo previdno in postopno. Vse od začetka mandata si prizadevamo ustvariti fiskalni prostor, ki bo omogočal izplačila pravic vsem upravičencem v polnem obsegu.

Da se bo pozitivni trend lahko še nadaljeval, v prihodnjih proračunih predvidevamo več sredstev za vse vladne resorje, prioritetno pa jih usmerjamo v infrastrukturo, znanost, varnost in zdravje. Nadaljevali bomo davčno prestrukturiranje, kar bo še dodatno izboljšalo konkurenčnost naših podjetij. Pripravili smo tudi nov zakon o spodbujanju investicij, ki bo izenačil vse investitorje – tako domače kot tuje. To pomeni, da bodo tudi domača podjetja lahko deležna enakih spodbud za investicije kot tuja. Glavni cilj omenjenega zakona je vzpostaviti transparenten, enostaven in odgovornim investitorjem prijazen sistem dodeljevanja investicijskih spodbud.

Drage gazele, ste med najboljšimi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. Ste sinonim za inovativnost, prodornost, pogum in uspeh. Iskreno vam čestitam za vaše izjemne dosežke in se vam iskreno zahvaljujem, da skupaj soustvarjamo Slovenijo prihodnosti, v kateri bomo vsi z veseljem sobivali. SLOdelovali.

dr. Miroslav Cerar, predsednik vlade RS