Že tri desetletja zavarovalna izkopavanja na Kapiteljski njivi nad Novim mestom, ki velja za eno najbogatejših prazgodovinskih najdišč v Evropi, dokazujejo izjemen zgodovinski pomen mesta ob Krki. Da je bil poseljen tudi današnji Glavni trg, pa so doslej zgolj domnevali, saj arheoloških raziskav v tem delu mesta ni bilo. Sondiranja letos spomladi so sicer nakazala na obstoj naselbine v zgornjem delu trga, ne pa tudi v spodnjem. A začetek gradbenih del je razkril takšna odkritja, da je moral vodja nadzora arheoloških izkopavanj za nekaj dni ustaviti gradbena dela.

Tako so morali prejšnji teden arheologi izkopavanja z zgornjega dela Glavnega trga, kjer so začeli delati pred štirinajstimi dnevi, razširiti tudi na spodnji del, kjer so sprva predvidevali zgolj nadzor ob gradbenih delih. A so se že ob izkopu gradbene jame pokazale presenetljive najdbe. »Predvsem nas je presenetila izjemno dobro hranjena tlakovana površina iz 19. stoletja, za katero doslej nismo imeli nobenih podatkov. Testna sonda v južnem delu trga je sicer pokazala, da je pod tlakovanjem iz 19. stoletja kulturna plast, ki je vsebovala gradbeni material, lončenino, kosti in metalurške ostanke pa tudi nekaj novcev. Pod to plastjo pa se je pokazal še starejši tlak, zgrajen popolnoma drugače,« pojasnjuje vodja strokovnega nadzora arheoloških del na Glavnem trgu Uroš Bavec iz novomeške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Lepo ohranjeno starodavno tlakovanje

Tlakovana površina je bila sestavljena iz tako imenovanih mačjih glav (vrsta tlakovanja, op. p.), za katero glede na sam način gradnje predvidevajo, da gre za čas med 16. in 18. stoletjem in je, kot pravi Bavec, popolno presenečenje za zgodovino mesta. »V spodnjem delu trga smo pričakovali popolno uničenje vsakršnih starejših najdb, saj gre vendarle za središče mesta, spodaj so infrastrukturni vodi, bilo je več posegov v polpretekli zgodovini. Zato nismo pričakovali, da bomo odkrili cele dele originalnih hodnih površin. Tlakovanje ima vzorec, urejeno je bilo tudi odvodnjavanje, voda je odtekala po srednjem kanalu,« pojasnjuje. Druga presenetljiva najdba so ostanki žlindre oziroma taline brona, ki so jih odkrili na območju pred današnjo Alpino. Metalurški ostanki se pojavljajo v takšni koncentraciji, da zagotovo kažejo na neposredno bližino metalurške delavnice.

Vzorce najdb bodo arheologi najverjetneje še pred koncem tedna pobrali in spodnji del Glavnega trga spet prepustili gradbincem. Po besedah novomeškega župana Gregorja Macedonija naj bi se arheologi in gradbinci še ta teden dogovorili tudi o poteku del na Pugljevi ulici, kjer so najdbe že potrjene na dveh delih ulice. So pa novomeški svetniki na septembrski seji potrdili nekaj ukrepov, s katerimi naj bi stanovalcem v mestnem jedru in podjetnikom nekoliko olajšali življenje in delo med samo obnovo. Med drugim bodo stanovalci upravičeni do nižjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter v določenih primerih do brezplačne letne parkirne dovolilnice. Macedoni še to jesen napoveduje tudi razpisa za subvencioniranje najemnin za nove podjetnike v mestnem jedru ter za sofinanciranje obnov fasad.