Na občini se nadejajo, da bodo tudi nova drevesa kmalu razbohotila svoje krošnje in mimoidočim poleg prijetnega pogleda poleti spet ponujala tudi prijetno senco. Ker pa gre za kulturni spomenik, so bila dela v drevoredu usklajena s konservatorskimi smernicami in stroko, za kar so morali na občini pred posegom pridobiti soglasje zavoda za varstvo narave.

Na terenskem ogledu so ugotovili, da je v drevoredu 17 velikih starih dreves in 59 mlajših. V slabem stanju so bila predvsem najstarejša drevesa, od katerih jih je osem povsem odmrlo. Mlajša drevesa so bila posajena pred 10 do 20 leti. Tudi nekaj teh so poškodovale poletne ujme in žled, nekaj jih je bilo neustrezno posajenih, nekaj pa jih ni imelo para na nasprotni strani ceste. Zato v sklopu končne ureditve drevoreda ne bodo odstranili le odmrlih in poškodovanih dreves, temveč bodo z novimi kostanji zapolnili tudi vse vrzeli v drevoredu. S tem bodo zagotovili dolgoročno ohranjanje drevoreda in z zamenjavo odraslih dreves zmanjšali starostno razliko med drevesi. av