Za izvajanje večine dejavnosti in udobje sodobnega načina življenja potrebujemo energijo. Svetovne potrebe po energiji se iz leta v leto večajo, zato strokovnjaki na tem področju iščejo vedno nove rešitve, da bi v bodoče zagotovili naraščajoče potrebe po energiji. Rešitev se morda kaže v plavajočih vetrnih farmah, ki bi lahko proizvedle izjemne količine energije.

Vetrne elektrarne v nekaterih delih Severnega Atlantika bi namreč lahko proizvedle trikrat več moči kot tiste na kopnem, je ugotovila študija, ki so jo opravili na inštitutu za znanost Carnegie v Kaliforniji. Razlog za večjo proizvodnjo energije je v posebnih vremenskih vzorcih na odprtem morju. Pravzaprav bi že najmanjša lebdeča farma, ki je bila zajeta v študiji, lahko oskrbela vso Ameriko z elektriko za 10 mesecev vsako leto.

V študiji so prišli do zaključka, da bi Severni Atlantik lahko proizvedel dovolj energije za zadovoljitev vseh energetskih potreb civilizacije, seveda, če bi pri tem z njo ravnali preudarno. Ja, prav ste prebrali: dovolj energije za ves planet.

»Pot bi lahko bila težavna, vendar je nagrada na koncu izjemna,« je za portal Seeker dejal Ken Caldeira, podnebni raziskovalec in eden od avtorjev nove študije. »Največji izziv je, kako narediti te tehnologije cenovno sprejemljivejše.«