STO je pred dvema letoma ponovno postala samostojna agencija. Direktorica mag. Maja Pak je ponosna na rezultate preteklega obdobja, a skupaj s kreatorji razvoja slovenskega turizma že dela nove načrte, ki niso skromni.

Dejali ste, da odlični rezultati letošnje turistične sezone niti niso tako presenečenje, saj ste zadnji dve leti s partnerji zelo veliko vložili v dokazano uspešno promocijo Slovenije. Katere projekte pa bi izpostavili kot ključne za prihodnje obdobje?

Na STO z zadovoljstvom gledamo na opravljeno delo, saj smo skupaj s slovenskim turističnim gospodarstvom, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter drugimi ključnimi deležniki pripomogli, da je Slovenija postala prepoznavna kot zelena, aktivna, zdrava destinacija za petzvezdična doživetja in zaželena atraktivna globalna turistična destinacija. Kljub temu pa vse, ki smo udeleženi v turizmu, čakajo številni izzivi. Prav letošnja sezona je izpostavila potrebo po aktivnem strateškem in operativnem upravljanju destinacij, usmerjanju v trajnostni razvoj, delu pri produktih višje dodane vrednosti, desezonalizaciji, geografski razpršenosti, upravljanju izkušnje turistov. Ti izzivi so tudi opredeljeni v Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma 2017–2021. Na STO bomo v skladu z njo vzpostavili sistem štirih makrodestinacij, v okviru katerega bomo poleg promocijskih intenzivirali tudi razvojno-izobraževalne aktivnosti z destinacijskimi organizacijami.

Nosilna promocijska tema v naslednjih dveh letih bo produkt kulturnega turizma, pri čemer bomo še naprej promovirali tudi druge produkte, kot so kongresni, zdraviliški, športni turizem itd. Pospeševali bomo razvoj zelenih, inovativnih produktov z višjo dodano vrednostjo in nadgrajevali zeleno shemo slovenskega turizma. Vzpostavili bomo arhitekturo znamke I feel Slovenia in oblikovali novo komunikacijsko platformo.

Kateri so bistveni elementi konkurenčnosti, ki Slovenijo in njeno turistično ponudbo že zdaj razlikujejo od drugih destinacij?

Slovenija je edina država, ki združuje alpski, kraški, mediteranski in panonski svet. Vsi ti svetovi so hitro in lahko dostopni ter imajo razvite turistične produkte. Vse štiri svetove povezuje izjemna zelena narava. Dejstvo je, da je Slovenija ena najbolj zelenih držav na svetu, Slovenci pa to neokrnjeno naravo izjemno cenimo in jo želimo tako ohraniti. Ljubezen do zelenega in usmeritev v trajnostno je tako tisto, kar lahko označimo kot edino pravo razvojno priložnost slovenskega turizma, in to je razlikovalna prednost Slovenije.

Se je glede na rast obiskovalcev naše dežele spremenila tudi struktura gostov?

Rast prihodov tujih turistov je v Sloveniji visoko nad evropskim povprečjem; v letih 2015 in 2016 je znašala dobrih 12 odstotkov, leta 2014 6,7 odstotka, medtem ko je bila v Evropi leta 2015 petodstotna in leta 2016 dvoodstotna. V letu 2015 je število prenočitev pri nas prvič preseglo 10 milijonov, lani 11 milijonov. Največje število prenočitev so lani ustvarili gostje iz Italije, Avstrije, Nemčije, Hrvaške, Nizozemske, Velike Britanije. Sprememba se je pokazala predvsem pri gostih iz Ruske federacije, ki v lanskem letu niso bili med prvimi desetimi gosti po številu ustvarjenih prenočitev. Vendar pa letos z veseljem ugotavljamo, da se ti gostje vračajo. Prav tako opažamo povečano število prihodov in prenočitev gostov iz Francije, ZDA, Kitajske, Južne Koreje. Povečala se je tudi vrednost izvoza potovanj, od januarja do julija letos, in sicer je ta znašala 1,3 milijarde evrov oziroma 10,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Čemu bi pripisali uspeh, da smo postali zanimivi tudi za azijske goste?

V Aziji se močno krepi srednji razred, ki si želi potovati zunaj meja svojih držav. Prav tako se spreminjajo navade azijskih gostov, ki ne hodijo v tujino (zgolj) zaradi nakupovanja in obiska najbolj znanih destinacij, kot so nekatere evropske prestolnice, pač pa si želijo enkratnih doživetij in užitkov ter spoznavanja novih krajev in njihovih običajev. V tem kontekstu je Slovenija s svojo specifično pokrajino in turistično ponudbo izjemno zanimiva za azijske goste.

Na STO izvajamo tudi različne promocijske aktivnosti na azijskih trgih: organiziramo turistične delavnice za slovensko turistično gospodarstvo in azijske organizatorje potovanj, udeležujemo se različnih sejmov, izvajamo študijska potovanja po Sloveniji za azijske organizatorje potovanj in agente ter novinarje. Za kitajsko govoreče turiste smo pripravili spletno stran v kitajskem jeziku www.go2slovenia.cn/, prav tako na tem trgu prek spletnega portala Wall Street Journal poteka vsebinska digitalna kampanja SLOVENIA. Make New Memories. Promocijske aktivnosti izvajamo tudi na družbenih omrežjih weibo in wechat.

Slovenija ni množična destinacija, zato sta pomembni individualna izkušnja gosta in zgodba, ki jo doživi. Znamo Slovenci delati zgodbe?

Drži, Slovenija ni bila in nikoli ne bo množična destinacija. Ponudniki v slovenskem turizmu se vse bolj zavedajo pomena zagotavljanja individualnih izkušenj za gosta in oblikujejo vedno bolj zanimive zgodbe. Pričakujemo, da se bo skladno s strategijo razvoja slovenskega turizma ter njegovo usmerjenostjo v razvoj in trženje trajnostno naravnanih produktov in produktov z višjo dodano vrednostjo ta trend še povečal. Po Sloveniji so odprli različne manjše hotele, glampinge in oblikovali različne avtentične produkte, ki vključujejo vrhunske zgodbe in doživetja ter s tem še dodatno utrjujejo prepoznavnost Slovenije kot butične destinacije za petzvezdična doživetja.

Glede na velik uspeh slovenskih košarkarjev še vprašanje, koliko uspehi slovenskih športnikov vplivajo na promocijo države in posledično na zanimanje za destinacijo.

Uspehi športnikov in odmevni športni dogodki močno vplivajo na prepoznavnost in ugled države, zato jih vključujemo v promocijske kanale, filme, predstavitve, zgodbe za tuje novinarje itd. Ljubezen do športa imamo Slovenci v genih, je del naše identitete, zato je tovrstna promocija kredibilna in učinkovita. Dejstvo, da smo postali evropski prvaki, je izjemno pripomoglo k utrjevanju nacionalnega ponosa in identitete, to pa je ključno pri uspešnosti komuniciranja navzven.

Slovenija je kot dežela edinstvene neokrnjene narave idealna destinacija za priprave vrhunskih športnikov in privlačno prizorišče mednarodnih športnih dogodkov.