Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, ki je začel veljati lani, spreminja barvo plačljivih modrih parkirnih prostorov v bele. Z modro barvo zarisani parkirni prostori so poslej namenjeni izključno kratkotrajnemu parkiranju pred šolami, vrtci, tržnicami, v mestnih središčih... Občine morajo parkirne prostore, katerih modra barva je doslej sporočala, da so plačljivi, v belo prebarvati do konca leta 2020. To pa ne pomeni, da bo bela barva na parkirnih prostorih ponudila tudi zastonj parkiranje.

Bela barva jih je zavedla

Spremembe so vsaj v Novi Gorici med občani povzročile nekaj nevšečnosti in nejevolje, saj so občani novo belo barvo razumeli kot brezplačno parkiranje, nato pa na vetrobranskem steklu dobili obvestilo redarja, da so avto pustili na območju plačljivega parkiranja. Sprva zgolj s pojasnilom, počasi bodo sledile tudi kazni. Samo pogled na barvo parkirnega prostora, ki nam je zdaj dolga leta nakazoval plačljivost oziroma brezplačnost parkiranja, torej ni več dovolj. »Bela barva ne pomeni nujno, da so parkirni prostori brezplačni. Na plačljive parkirne prostore opozarja vertikalna signalizacija, to je tabla na začetku in koncu parkirne cone,« pojasnjuje Aleksandra Torbica, načelnica novogoriškega občinskega oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo. Kazen za napačno parkiranje znaša od 40 do 80 evrov.

Zmede se bojijo tudi v Celju, zato z barvanjem 2626 parkirnih prostorov ne bodo hiteli. »Glede na to, da uporabniki zdaj, ko so parkirni prostori označeni z modro barvo, zelo dobro vedo, kateri so plačljivi, in s tem praktično nimamo težav, še ne bomo šli v spremembo označevanja. Kot v drugih mestih se tudi mi bojimo zmede uporabnikov, ki novih belo označenih parkirnih prostorov ne bodo prepoznali kot plačljivih, zaradi česar bodo nastajale težave,« so pojasnili na celjskem občinskem oddelku za okolje, prostor in komunalo. Parkirne prostore bodo tako urejali šele ob potrebni obnovi označb.

Občine bodo barvale postopoma

Zaradi zmede se postavlja vprašanje, ali ne bi bilo bolje vseh parkirnih prostorov prebarvati naenkrat in takrat tudi obvestiti občane o novosti. A večina občin se je tudi zaradi stroškov to odločila storiti postopoma. V Novi Gorici, Velenju, Kopru in Kranju parkirne prostore pravilniku prilagajajo ob vzdrževalnih delih. »Obstoječih plačljivih parkirnih prostorov na prostem, teh imamo trenutno 2172, ne nameravamo uskladiti s pravilnikom naenkrat, pač pa postopoma v okviru rednih vzdrževalnih del. Pri gradnji novih oziroma uvrščanju dodatnih plačljivih prostorov pa bomo nov pravilnik že upoštevali,« so sporočili z velenjske občine. Tudi v Kranju so prav pretekli teden označbe spremenili na dveh parkiriščih s približno 35 plačljivimi prostori, na 80 parkirnih prostorih na Slovenskem trgu in parkirišču Brioni bodo talne označbe uredili postopno in skladno z načrtom vzdrževanja do leta 2020. Občinski redarji pa bodo tako kot do zdaj opravljali redne nadzore, saj so vsa parkirišča označena z ustrezno vertikalno prometno signalizacijo. Odpustkov torej v Velenju in Kranju ne bo. Prav tako ne v Kopru, saj so tam vsa plačljiva parkirišča že označena tudi z vertikalno signalizacijo. Nevšečnosti ne pričakujejo, na novost pa bodo občane opozarjali tudi s terenskim obveščanjem.

Tudi v Ljubljani ne pričakujejo težav. Vzdrževalcu prometne signalizacije bodo naročil izvedbo potrebnih sprememb prometne signalizacije, upravičenci do uporabe območij kratkotrajnega parkiranja v občini pa sprememb ne bodo občutili, zagotavljajo na občini. Modre cone v Ljubljani ostajajo na približno 60 območjih kratkotrajnega parkiranja, namenjenih časovno omejenemu parkiranju pred vzgojno-varstvenimi organizacijami in nekaterimi javnimi ustanovami. Parkirnine tam ne zaračunavajo.

V Mariboru že opravili z zmedo

V Novem mestu z modro barvo že označujejo zgolj mesta za kratkotrajno parkiranje, prav tako so z zmedo glede barve plačljivih parkirišč že opravili v Mariboru. Že leta 2010 so namreč skladno z evropskimi pravili uredili parkirni sistem in jim tako z menjavo barve ne bo več treba vznemirjati občanov.