Kar sicer velja za občane in tudi podjetnike, dolga leta ni veljalo za Dentalno medicino Sajovic. Podjetje soproge župana Tržiča Janje Sajovic več let ni plačevalo odvoza odpadkov, kot bi ga po odloku moralo. Res je, da Sajovičeva od komunale ni prejemala računov in položnic, vendar občinski odlok jasno opredeljuje, da je vsak občan ali podjetnik dolžan sam poskrbeti, da mu komunala pošilja položnice, če se nekje naseli oziroma začne podjetniško dejavnost. Tega županova žena ni storila.

Zobna ordinacija deluje v stanovanjskem bloku in dejstvo, da podjetnica ne prejema računov kot vsi preostali občani in podjetniki, je spodbudilo nekatere Tržičane, da so na tržiško komunalo naslovili nekaj vprašanj, na katera pa jim v tem javnem podjetju niso odgovorili. »Žalostno je, da odgovorov ne dobimo, čeprav je tudi informacijska pooblaščenka pritrdila našim prizadevanjem, da bi od komunale izvedeli, kako je s spoštovanjem odloka v primeru županove soproge,« nam je pojasnil Sašo Miljkovič, ki si že dlje časa prizadeva opozoriti na nespoštovanje veljavnih predpisov, ki jih je občina Tržič sprejela prav pod vodstvom župana Boruta Sajovica. »To je nevzdržno in nobeno plačilo za nazaj ne spremeni dejstva, da je županova žena zadevo skušala urediti šele potem, ko so jo občani zasačili pri neplačevanju,« trdi Miljkovič.

Darilo komunali namesto plačila

Ker gre pri komunali za poslovanje podjetja, ki je v lasti občine Tržič, ta ga tudi nadzoruje pri poslovanju, smo župana Sajovica vprašali o spornem ravnanju njegove soproge. Borut Sajovic nam je odgovoril tako v imenu občine kot v imenu svoje soproge oziroma Dentalne medicine Sajovic pa tudi komunale.

Povedal je, da od letošnjega maja dalje komunala podjetju njegove žene zaračunava odvoz »poslovnih« odpadkov, ki pa jih sicer podjetje nima. Njegova žena ima namreč sklenjeno pogodbo z drugim zasebnim podjetjem za odvoz posebnih odpadkov glede na medicinsko stroko in je po tej plati vse urejeno. Ker pa ne želijo ustvarjati vtisa o izogibanju plačila, je dejal župan, je podjetje njegove žene s Komunalo Tržič sklenilo dogovor o donaciji v vrednosti 2909,43 evra. Preprost izračun pokaže, da donacija zajema približno desetletno plačilo odvoza odpadkov, ki bi ga sicer zaračunala komunala. Borut Sajovic ob tem kot predstavnik lastnika komunale in župan občine Tržič pozdravlja sponzorski dogovor in ga razume kot »dober zgled odgovornega ravnanja«.

Česa župan ni pojasnil...

Borut Sajovic pa ni odgovoril, če bo zoper odgovorne v komunali sprožil postopek ugotavljanja odgovornosti. Tudi sam je namreč priznal, da se je izkazalo, da vsaj 9 podjetij ni bilo vključenih v sistem ločenega zbiranja odpadkov. Prav tako ni odgovoril na vprašanje, ali se za nastali zaplet čuti kakor koli odgovornega. Pojasnil pa je, da plačilo za nazaj ni možno po zakonu in je zato komunala z njegovo ženo našla rešitev v donatorski pogodbi.

Sašo Miljkovič, ki je sicer tudi sam podjetnik dokaj blizu sedeža dejavnosti županove žene in redno plačuje položnice, s takim načinom reševanja zapleta ni zadovoljen. »Marsikdo bi, ko ga odkrijejo pri nepravilnosti, skušal vse poravnati za nazaj, a ne gre tako preprosto kot pri županovi ženi,« pravi. Nepojasnjeno pa ostaja tudi, čemu donacija, če pa – po zagotovilih župana Boruta in njegove žene Janje – dejansko poslovnih odpadkov sploh ni bilo, ker jih odvažajo skladno z ločeno pogodbo z drugim izvajalcem. Bržkone bo za vse »kriv« kar odlok, ki ga je tudi za ženo podpisal njen mož in župan.