Proti tržiškemu županu Borutu Sajovicu in vodji oddelka za urejanje prostora na občini Jasni Kavčič je bila vložena kazenska ovadba, ki jima očita zlorabo položaja pri urejanju komunalne infrastrukture za posameznika na stroške proračuna. Gre za dela na vodohranu nad naseljem Pristava, kjer so delavci Komunale Tržič po naročilu občine uredili izpust vode in odvajanje zalednih vod. Po navedbah iz ovadbe je Kavčičeva z vednostjo župana Sajovica z naročilom teh del pomagala sorodniku, ki je v naselju Pristava želel graditi hišo, a ni imel urejenih meteornih voda, zato ni dobil potrebnih dovoljenj.

Delili so si stroške posega

Župan Borut Sajovic in uradnica Jasna Kavčič nista seznanjena z ovadbo. Ko smo jima predstavili očitke, sta nam pojasnila, da ni šlo za dejanje v škodo proračuna, ampak za urejanje, ki je bilo nujno tako za občino kot za zasebnega lastnika hiše pod vodohranom. Zato so se dogovorili, da bodo ta problem rešili skupaj, in sicer tako, da je občina plačala del stroškov (okoli 4000 evrov), zasebni lastnik pa je po dogovoru opravil svoj del napeljave. Kot pravijo na občini, so potem vse skupaj speljali v kanalizacijo, ki jo je za potrebe novogradnje zgradil zasebnik. Župan Sajovic tako zagotavlja, da so na cenejši način uredili občinski problem, in sicer »vzdrževalna dela na sistemu Črni gozd«. Kavčičeva je povsem upravičeno odredila dela, saj je odgovorna za to področje. Stroške vsega pa sta si občina in zasebnik, kot že rečeno, sporazumno razdelila. Sicer je do zdaj čiščenje vodohrana že ogrožalo tudi parcele drugih zasebnih lastnikov, zato je bila izboljšava dobrodošla za več občanov.

Kot trdita župan in uradnica, nista od te poteze imela nobene koristi, ker je bil poseg zakonit in potreben. V primeru, da bi zaledne vode ali izpust vode iz zbiralnika povzročil škodo občanom, bi bila občina zanjo odgovorna. Ker policija ne komentira predkazenskih postopkov, bo njihovo preverjanje očitkov in pojasnil dalo odgovor na dogodke, ki med občani po zaslugi ljudskega glasu že burijo duhove.