Izbor gazele dolenjsko-posavske regije bo tudi letos v Šolskem centru Novo mesto, ki se lahko pohvali s skoraj 3100 dijaki rednega srednješolskega izobraževanja. Pričakujejo še okoli 1000 vpisanih študentov v programe višje strokovne šole. Šolski center po prepričanju direktorja Štefana Davida dosledno sledi novostim in tesno sodeluje z lokalnim in širšim gospodarstvom.

Poleg štirih srednjih šol, ki so srednja strojna šola, srednja elektrošola in tehniška gimnazija, srednja zdravstvena in kemijska šola ter srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska šola, v šolskem centru delujejo tudi enota za izobraževanje odraslih, višja strokovna šola in medpodjetniški izobraževalni center. Na srednjo strojno šolo je vpisanih 598 dijakov, na srednjo elektrošolo in tehniško gimnazijo 943, 1082 dijakov je vpisanih na srednjo zdravstveno in kemijsko šolo in 464 na srednjo gradbeno, lesarsko in vzgojiteljsko šolo.

»Z zavestjo, da je poleg znanja pomembno mladim ponuditi okolje, v katerem se bodo dobro počutili in v katerem bodo suvereno in samostojno gradili svojo osebnost, znali prepoznati svoje želje in si zadati cilje, soustvarjamo šolo, ki je prepoznavna ne le po kakovostnem podajanju znanja, ampak po posluhu za mlade, ki se pri nas izobražujejo za različne poklice. Prizadevamo si postati šola, ki jo odlikuje duh sodelovanja med učitelji in mladimi, saj se zavedamo, da le tako lahko ustvarimo šolo učenja za življenje,« opisuje vizijo šolskega centra direktor David.

Trenutno še vedno več kot 80 odstotkov dijakov nadaljuje šolanje. Tudi dijaki srednjega poklicnega izobraževanja lahko šolanje nadaljujejo v programu PTI (poklicno-tehniški program), nato lahko izpopolnjujejo svoje znanje tudi v različnih smereh, ki jih redno in izredno ponuja višja šola, in sicer lahko izbirajo med sedmimi različnimi programi: strojništvo, elektronika, varstvo okolja in komunale, logistično inženirstvo, informatika, lesarstvo in kozmetika. Prednost šolskega centra je torej tudi v tem, da omogoča nadaljnji študij po vertikali navzgor. Žal tudi v letošnjem šolskem letu ugotavljajo, da ni večjega vpisa dijakov na področju gradbeništva, je pa porast zaznati na področju lesarstva.

Šola konstantno sodeluje s podjetji, ki dijakom in študentom med drugim zagotavljajo opravljanje obvezne prakse, pripravo seminarskih in diplomskih nalog. Tako Šolski center Novo mesto sodeluje z več kot 300 podjetji in podjetniki, ki dijakom omogočajo tudi praktično usposabljanje.

Šolski center Novo mesto skupaj z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport za letošnje šolsko leto namenja največji del sredstev za opremo za razvoj in podporo IKT-tehnologije v pedagoškem procesu in poslovanju ter za posodobitev opreme za poučevanje na posameznih strokovnih področjih.

Biti gostitelj Gazel je privilegij, ki se ga zavedajo, saj se sklada z njihovim stremljenjem k povezovanju učnega procesa z realnim okoljem, z lokalno skupnostjo, kjer bodo dijaki tudi zaposleni. Zavedajo se, da je odkrivanje mladih talentov ključnega pomena za prihodnost. Gazele so med mladimi v Šolskem centru Novo mesto dobro sprejete, aktivno se vključujejo v izvedbo programa z orkestrom Big band Šolskega centra Novo mesto in tudi z vodenjem prireditve. Gazele omogočajo dijakom, zaposlenim in drugim povezovanje z vodilnimi gospodarstveniki in podjetniki z območja Dolenjske in Posavja. jpš

Letos so se osredotočili na projekte izmenjave dijakov, študentov in profesorjev s tujino, sodelujejo pri projektih spodbujanja podjetništva mladih in nastajanja startupov, mladi se imajo možnost vključiti v projekte poklicnega usmerjanja od vrtca, osnovnih, srednjih do višjih šol, lahko so tudi del projekta za dvig poklicnih kompetenc v podjetjih.