BOS Grubar je družinsko podjetje s sedežem v Šentjerneju, ki je specializirano za izdelavo naprav, linij in orodij za proizvodnjo izdelkov široke porabe in za namensko proizvodnjo. Podjetje, katerega temelje je ustanovitelj Stanislav Grubar postavil že leta 1995, zaposluje 17 ljudi. Podjetje je lani ustvarilo 1,77 milijona evrov prihodkov in četrt milijona evrov dobička ob 52.607 evrih povprečne dodane vrednosti na zaposlenega. Za letos pričakujejo 20-odstotno rast prihodkov od prodaje.

Podjetje se je do leta 2003 ukvarjalo z obnovo in prodajo rabljenih strojev, potem pa se je usmerilo v izdelavo lastnih strojev, naprav in orodij za potrebe avtomobilske in namenske industrije, za domači in tuji trg. Sodelujejo s podjetji, kot so Akrapovič, Arex, Danfoss Trata, Revoz, ki mu med drugim zagotavljajo tudi 24-urni servis, gazela TPV, ABB in drugi avtomobilski proizvajalci.

Njihovi stroji delujejo v Italiji, na Češkem, v Nemčiji, državah nekdanje Jugoslavije in Grčiji, pripravljajo se tudi na vstop na mehiški trg v prihodnjem letu. Med kupci uživajo veliko zaupanje tako glede zavarovanja poslov kot zagotavljanja predplačil, kar jim v veliki meri zaradi sorazmerno dolgotrajnega razvoja in dobave opreme olajša financiranje.

Direktor načrtuje, da bo vodenje podjetja, v katero so vpeti vsi člani družine, uspešno predal drugi generaciji. Tehnični kader, ki ga primanjkuje, pridobivajo z usposabljanjem praktikantov, ki imajo potencial, njihove vrednote pa se ujemajo z vrednotami podjetja. Podjetje pogodbeno sodeluje tudi s Šolskim centrom Novo mesto.

Direktor se tudi sam še kdaj loti montaže in tako stroju »vdahne dušo«. Sicer pa ne izdelajo niti dveh enakih strojev, tudi pri izdelavi orodij in opreme je zelo malo ponavljajočih se izdelkov. Podjetje, katerega slogan je Z jeklenim znanjem do uspeha, je naravnano k nenehnim izboljšavam in inovacijam. Imajo nekaj registriranih patentov, enega imajo še v postopku. Pridobili so tudi standard ISO 9001. V podjetju, kjer imajo zelo plosko oblikovano organizacijo, živijo kulturo odprtega komuniciranja in imajo zelo malo formalnih sestankov. jpš