V Lokalno akcijsko skupino Prlekija (LAS Prlekija) združenih osem prleških občin je od agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja prejelo dobrih 376 tisočakov. »Po več kot dveh letih premora pri sofinanciranju razvoja podeželja prinašajo pozitivne odločbe agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja za območje LAS Prlekija nov val optimizma,« pravi Goran Šoster, direktor Prleške razvojne agencije, ki predstavlja vodilnega partnerja LAS Prlekija.

Skupina, katere predsednik je razkriški župan Stanko Ivanušič, je v skladu s lastno strategijo 2014–2020, ki s pomočjo evropskih, državnih in lastnih sredstev namerava do leta 2023 realizirati za tri milijone evrov projektov, novembra lani na razpisu ponudila 749.716 evrov sredstev iz sklada evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prek javnega poziva so prejeli 23 vlog, največ s področja bogatitve lokalne turistične ponudbe in vzpostavljanja rekreacijske infrastrukture. Upravni odbor LAS je februarja letos nato izmed prispelih vlog izbral deset najboljših, Prleška razvojna agencija pa jih je tehnično pripravila in marca poslala na državno agencijo.

Sredstva za deset projektov v Prlekiji

»Gre za unikum na področju črpanja sredstev, saj se ta delijo od spodaj navzgor in ne obrnjeno, kot je to povsod drugod,« je omenil Ivanušič, ki je prepričan, da se z uresničevanjem projektov povečuje prepoznavnost Prlekije, oživljajo pa se tudi mnoge pozabljene obrti.

Med desetimi projekti, katerih vrednost bo v višini do 85 odstotkov krila agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, končani pa morajo biti do junija prihodnje leto, sta finančno največja vzpostavitev rekreacijske infrastrukture v Veržeju (celotna vrednost znaša več kot 180.000 evrov, agencija je primaknila 70 tisočakov) in v Križevcih (celotna vrednost znaša skoraj 200.000 evrov, agencija jih v projekt namenja 63.000). Med drugimi projekti sta gotovo zanimiva tudi oživljanje Art kina v Ljutomeru, mestu avtorja prvega filmskega zapisa v državi Karola Grossmanna (agencija je projektu namenila 24.200 evrov), in oživitev lončarske dejavnosti v Veržeju (tudi za to agencija namenja 24.000 evrov), kjer v Centru DUO nameravajo lončarstvo aktivirati do te mere, da bi postalo gospodarska panoga, ki bi v prihodnje omogočala tudi nova delovna mesta.

Naslednji razpis v LAS Prlekija, kjer so letos med prvimi v državi prejeli pozitivne odločbe iz državne agencije, predvidevajo za drugo polovico prihodnjega leta.