Šolski center Kranj tudi letos izobražuje in usposablja 2300 dijakov. Direktorja Jožeta Drenovca veseli, da se je v prve letnike srednje ekonomske, storitvene in gradbene šole, srednje tehniške šole in strokovne gimnazije vpisalo dobrih sto dijakov več kot lani, hkrati pa opozarja, da šolo še vedno zapuščajo večje generacije. Kljub velikim kadrovskim potrebam podjetij se mladostniki še vedno v večini odločajo za nadaljevanje študija na univerzi, zato domneva, da bodo deficitarni poklici še naprej deficitarni. »Glede na to, da bo mladih, ki končujejo šolanje, kmalu vse manj, bomo verjetno dobili še kakšen deficitaren poklic,« razmišlja Drenovec.

Šolski center Kranj, v okviru katerega delujeta tudi Višja strokovna šola in Medpodjetniški center, skrbijo pa tudi za izobraževanje odraslih, je letos poleti izdatno posodobil opremo, v kar so vložili dobrih 40.000 evrov. Pri tem jih je podprlo tudi ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Opremo jim zadnji dve leti vse pogosteje podarijo tudi podjetja. »Imamo dobro izdelan sistem povezovanja s podjetji. Prijavljamo se tudi na razpise za črpanje denarja iz evropskih skladov in ravno ta petek oddajamo dokumentacijo za razpis gospodarskega ministrstva,« našteva Drenovec.

Tudi učitelji se usposabljajo v podjetjih

Tudi posodabljanju znanja posvečajo veliko pozornosti, saj je nove tehnologije treba spoznati in osvojiti. Pri tem se je kot zelo dobra pokazala praksa, da gredo lahko učitelji strokovnih predmetov za dva do štiri mesece na »prakso« v podjetja. »V Šolskem centru Kranj se je v zadnjih dveh letih kar nekaj učiteljev stroke odločilo za ta korak, ki temelji na njihovi prostovoljni odločitvi.

V lanskem šolskem letu smo odprli tudi Valilnico idej. To je prostor – laboratorij, ki dijakom in študentom, ki želijo nekaj več, omogoča razvojno delo pod mentorstvom profesorja stroke. Lani je nastalo kar nekaj izdelkov, kot so 3D-zaslon, pripomoček starejšim za lažje vstajanje, reaktivni motor, razvojna plošča za mikroprocesor LPC4088, električni moped,« s ponosom naniza direktor Šolskega centra Kranj.

Tudi pri zanimanju podjetij za mlade kadre se vidi, da se kadrovski bazen vse hitreje prazni in da se želijo podjetja dobro pripraviti na leto 2020, ki naj bi bilo po mnenju strokovnjakov glede delovne sile prelomno leto. S podjetji imajo namreč kar 800 dogovorov za opravljanje prakse tako za srednje šole kot za višjo strokovno šolo. »Podjetja v tem vidijo najboljši način, da mladega spoznajo že med šolanjem in ugotovijo, ali je pravi kader zanje,« pravi Drenovec, ki verjame, da je podjetnost v vse večji meri doma tudi na njihovih šolah. Tako je skupina dijakov tehniške gimnazije kot poslovno priložnost prepoznala sobo za pobeg, projekt že končujejo.

»Prepričan sem, da bo tudi marsikatera ideja, ki je in še bo nastala v Valilnici idej, oživela v katerem od novonastalih ali obstoječih podjetij,« pravi Drenovec, ki je vesel, da gazele vnovič prihajajo med dijake in si odpirajo dodaten kanal za prepoznavanje talentov. slo

»Talenti so resnično družbena odgovornost. Stičišče vseh dejavnosti, povezanih z razvojem in spodbujanjem talentov, bi moralo biti v šolah, v proces pa vpeti vsi deležniki, od države do lokalnih skupnosti, podjetij in šol. Smo pa za talente v preteklosti vsi naredili še premalo.«