V vzgojnem zavodu Frana Milčinskega v Smledniku so pred tedni dobili športno igrišče in prostore v novem poslopju, v katerem bodo imeli med drugim učilnico za likovni in tehnični pouk. V petek so dobili še uporabno dovoljenje. Investicija je znašala 812.000 evrov, od tega je vzgojni zavod prispeval 600.000, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa 212.000 evrov. Zdaj ne bodo več odvisni od plemiške rodbine Lazarini, ki jim je omogočala uporabo graščine. Ministrstvo sredstev za nakup notranje opreme v višini okrog 80.000 evrov še ni odobrilo, zato bodo morali otroci še malo počakati na to, da bodo prostore lahko začeli polno uporabljati.

Zaposleni so se uprli ministrstvu

Medtem ko bodo imeli otroci boljše razmere za bivanje, strokovni delavci pa za delo, je že pred meseci završalo med zaposlenimi. Ministrstvo je namreč prišlo na dan z zamislijo, da bo vzgojni zavod iz Smlednika združilo z vzgojnim zavodom v Kranju. »Sredi septembra smo dobili pismo o nameri, da bomo pripojeni vzgojnemu zavodu v Kranju,« je povedal ravnatelj Matjaž Hribar. Pripojitve ministrstvo ni izpeljalo, kajti zaposleni so temu nasprotovali, zato so napisali protestno pismo. Ministrstvo je stopilo korak nazaj in se odločilo, da bodo z morebitno združitvijo počakali, vprašanje, ali bo do tega prišlo, pa še vedno visi v zraku. »Potem so nam povedali, da se stvari ne bodo lotevali nepremišljeno in da bodo vse prej strokovno preučili.« O tem zavodu niso poslali nobenega sklepa, ampak so po ravnateljevih besedah dobili ustno zagotovilo.

Razlog, zaradi katerega so želeli združiti zavoda, ta želja pa še ni zamrla, je bil, da bi bilo manj težav pri prehajanju otrok iz ene ustanove v drugo. Hribar trdi, da prehajanje do zdaj ni bilo težavno, poleg tega po njegovih besedah prehajanja ni veliko. »Kakšno leto ne preide noben otrok, kakšno leto eden, največ pa dva do trije.« Sicer je bistvena razlika v organizaciji zavodov, da ima krajnski stanovanjsko skupino, otroci pa šolo obiskujejo skupaj z drugimi šolarji v njihovi okolici, medtem ko imajo uporabniki zavoda v Smledniku šolo v objektih zavoda.

Ministrstvo pojasnjuje, da je s pobudo o združitvi skušalo oblikovati strokovni center z različnimi oblikami pomoči za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami znotraj enega zavoda. »Menimo, da bi z oblikovanjem združenega zavoda ustvarili boljše možnosti za izvajanje vzgojnega programa za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Združevanje je bilo zamišljeno kot možnost in priložnost za širitev dejavnosti, saj centri za socialno delo opozarjajo, da vzgojni zavodi nimajo ustreznih oblik dela in zato več otrok, ki bi potrebovali namestitev, ostaja v zanje neprimernem okolju,« pravijo in dodajajo, da sta oba zavoda uveljavila zelo dobre oblike dela in da bi z združitvijo zagotavljala kontinuum pomoči otrokom.

Morebitno združevanje šele po pilotnih projektih

Ministrstvo na podlagi ugotovitev delovne skupine pravi, da je oblikovanje strokovnih centrov za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami nujno. Pripravili so razpis iz evropskih sredstev, ki je bil objavljen 12. maja. Ko bo razpis končan, naj bi v prihodnjem šolskem letu pripravili pilotne projekte, po katerih naj bi bili v vsej državi trije tovrstni centri. V njem naj bi kot eden od partnerjev sodeloval tudi center iz Smlednika, kajti več zavodov naj bi izvajalo samostojne programe, a bi bili združeni pod isti center.

Na ministrstvu bodo pogovore o razvoju in mreži vzgojnih zavodov nadaljevali po presoji pilotnih projektov v okviru javnega razpisa. »Spremembe vedno prinašajo negotovost, zato je ministrstvo prisluhnilo zaposlenim in ravnateljem, da naj bo združevanje posledica pilotnih projektov, in ne obratno,« so še zapisali.