Okrajni državni tožilec Tilen Demšar je bohinjskega župana Franca Kramarja obvestil, da je konec avgusta zavrgel kazensko ovadbo zaradi napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, ki so mu jo s Policijske uprave Kranj poslali junija lani. O tem je medije danes obvestil bohinjski župan in dodal, da so prijavo zoper njega leta 2013 podali nekateri občinski svetniki. Povod za to je bil aneks, ki je zakoncema Kramar omogočil pridobitev deleža v občinskem gostišču ob Bohinjskem jezeru, ki ga imata v dolgoletnem najemu od občine.

Kot smo poročali, je svetniška skupina Ekipa za prihodnost septembra lani na izredni seji občinskega sveta želela razpravljati o tem, ali je župan leta 2013 zakonito postal večinski lastnik občinskega lokala. Razprave na seji ni bilo, ker se je koalicija ni udeležila, zato občinski svet ni bil sklepčen.

Leta 2013 pa je občinski svet po dolgi in glasni razpravi potrdil predlog Kramarja oziroma njegove žene, da bi se njuna 25-letna vlaganja v gostišče pretvorila v 52-odstotni lastniški delež objekta. Po cenitvi je bilo namreč gostišče vredno 230.000 evrov, brez njunih vložkov pa bi bila njegova vrednost zgolj 110.000 evrov. Kot je takrat pojasnila pravnica občine, najemnikoma solastniški delež pripada v skladu z dodatkom k najemni pogodbi, ki je bil sprejet že tri leta pred tem. Prav aneks pa je nekatere svetnike tako razburil, da so želeli s pomočjo pristojnih ustanov preveriti, ali se za njim skriva korupcija.