Eden najtesnejših sodelavcev kranjskega župana Boštjana Trilarja pred volitvami in takoj po njih je bil Jakob Klofutar, ki je postal podžupan. Ko se je izkazalo, da je bil solastnik podjetja, ki je poslovalo z občino, je odstopil. Posledično je razpadla močna koalicija, Jakob Klofutar pa je ostal mestni svetnik in tako postal tudi član sveta ene največjih vzgojno-varstvenih organizacij v državi, Kranjskih vrtcev. Tam je v občutljivem času kadrovanja nove direktorice Klofutar postal tudi predsednik sveta javnega zavoda.

Toda zdaj je inšpekcija ministrstva za izobraževanje ugotovila, da je Klofutar nezakonito deloval v svetu, ker tam glede na veljavno zakonodajo tretjič sploh ne bi smel biti. To pa lahko povzroči tudi zaplete s tožbami tistih, ki so tudi po Klofutarjevi zaslugi pogoreli na javnem razpisu za direktorja vrtcev. Ta je že sam po sebi dvignil veliko prahu zaradi (ne)podpore sedanji direktorici Tei Dolinar, ki nam je na kratko potrdila, da se posledic zaradi odločitve inšpektorice zaveda.

Jakob Klofutar trdi, da je svet zavoda prav pod njegovim vodstvom dejansko začel nadzorovati in upravljati ter regulirati Zavod Kranjski vrtci in pri tem so terjali tudi prevzem odgovornosti za javna naročila: »Sam sem si razlagal zakonodajo tako, da ne smeš biti član sveta zavoda trikrat, če se to zgodi brez prekinitve. Inšpektorat je drugače pojasnil zakon. Nenavadno pa je, da jih je nekdo obvestil zdaj in ne na začetku mandata.« Klofutar bo o odstopu odločil po pravnem posvetu, na Mestni občini Kranj pa so nam pojasnili, da je župan Trilar pristojni komisiji že predlagal razrešitev predsednika sveta zavoda in imenovanje novega člana. Kako bo z drugimi posledicami dejstva, da so poslali v svet javnega zavoda človeka, ki tam ne bi smel biti, bo pokazal čas.

Požar pri gasilcih

Svetnik SNS Zoran Stevanović že dlje časa izpostavlja tudi slabo stanje in vodenje v javnem zavodu Gasilsko reševalna služba (GRS) Kranj, ki ga vodi županov prijatelj in politični podpornik Tomaž Krišelj. Posledično je GRS zapustil eden najstrokovnejših gasilcev Matej Kejžar, zdaj pa so gasilci iz ljubljanske poklicne brigade opozorili še na enega od projektov, ki ga za obrambno ministrstvo oziroma upravo za reševanje na področju gasilstva izvaja podjetje Logos, ki je sicer skupaj za vse projekte prejelo od ministrstva 1,1 milijona evrov. Ljubljanske gasilce je zmotilo dodatno plačevanje storitev za vzpostavitev informacijskega sistema za gasilce, ker naj bi ustrezne rešitve že obstajale, zaradi česar so obvestili tudi pristojne državne ustanove, da raziščejo morebitno koruptnost posla.

Upravo za zaščito in reševanje, ki je plačala sistem, sicer vodi Darko But. Slednji je bil – kot je navajala revija Lovec leta 2014 – od leta 2004 pri Lovski zvezi idejni vodja projekta vzpostavitve lovskega informacijskega sistema Lisjak. Izbrani izvajalec pa je bil enak kot pri gasilcih – podjetje Logos iz Kranja.

Krišelj še vedno največji lastnik Logosa

Direktor kranjskih gasilcev navedb ni komentiral, posredoval pa nam je mnenje gasilskega združenja. Čeprav nam je zatrdil, da v podjetju Logos ni zaposlen, ne prejema plače in je pooblastila prenesel na prokuristko, državni portal erar jasno pokaže, da je še vedno direktor Logosa in obenem največji lastnik z 18 odstotki. Glede na to, da ima Logos 80 odstotkov lastnih delnic, je Krišljevo lastništvo toliko pomembnejše. O direktorju in nasploh dogajanju v tem javnem zavodu bo razpravljal mestni svet Mestne občine Kranj na septembrski seji.

Stanje pa ni rožnato niti v Gorenjskem muzeju, ki ga tako kot vrtce in gasilce pretresajo problemi že dlje časa. Tako ocenjuje mestna svetnica NSi in vodilna pri sindikatu SVIZ Vlasta Sagadin, ki je prejelo pismo od zaposlene v muzeju, Verene Vidrih Perko. Slednja sicer za javnost o vsebini pisma in svoji vlogi pri tem ne želi dajati pojasnil, Sagadinova pa poudarja, da še traja sodni spor z nekdanjo direktorico Marijo Ogrin zaradi odpovedi: »Očitno so zdaj na vrsti še nekateri, ki niso po volji vodstva.« Direktorica Marjana Žibert pa trdi, da je v muzeju vse v redu in da nič iz pisanja Vidrih-Perkove ne drži.