»Pogoj za uspešnost je seveda pravilno in dobro trženje nove pridobitve. Gre za sodoben hipodrom, na katerem bodo lahko potekali skorajda vsi konjeniški športi (tekmovanja in treningi), razen galopiranja in kasaštva. Poleg tega hipodrom omogoča izvedbo najrazličnejših prireditev, povezanih s konji, in prireditev, ki so v skladu s poslanstvom Lipice in njenega okolja,« nam je povedala sogovornica.

Prireditev Dnevi kobilarne Lipica vsako leto pritegne več tisoč obiskovalcev. Kaj vse bodo doživeli letos?

Zaradi izvedbe svetovnega prvenstva v dvovpregah med 20. in 24. septembrom smo tradicionalne Dneve Kobilarne Lipice premaknili na 3. september in jih povezali z inavguracijo prenovljenega hipodroma. Letošnjo prireditev bo zaznamovala tudi ena pomembnih španskih jahalnih šol, to je španska jahalna šola iz Cordobe – Cordoba Ecuestre, ki bo prikazala svoje veščine na andaluzijskih konjih. Kot zanimivost naj povem, da imajo andaluzijci in lipicanci skupnega prednika, to je iberski španski konj, ki je nastal s križanjem arabskega in španskega konja. Predstava bo izjemna, v prihodnje pa si obetamo tudi tesnejše sodelovanje s šolo iz Cordobe.

Poleg najštevilnejših slovenskih verjetno pričakujete tudi tuje goste.

Tako je, od tujih obiskovalcev bodo gotovo v največjem številu prišli Italijani, nekaj bo tudi individualnih gostov iz drugih držav. Med letom smo našteli največ Nemcev, Angležev, Francozov, Nizozemcev in Rusov.

Ali se v skladu z drugimi turističnimi biseri tudi pri vas lahko pohvalite z odličnimi rezultati, torej večjim številom obiskovalcev?

Kobilarna Lipica je imela lani 88.556 obiskovalcev, kar je 14 odstotkov več kot leta 2015 (77.418 obiskovalcev), in iz naslova prihodkov od prodanih storitev, prihodkov od vstopnin in prihodkov od prireditev realizirala 964.241,44 evrov, kar predstavlja 21 odstotkov več kot v letu 2015. Za leto 2017 smo si zastavili visoke cilje, in sicer 15-odstotno povečanje obiskovalcev in 19-odstotno prihodkov. Polletni rezultati kažejo, da sledimo uresničevanju zastavljenih ciljev, saj smo za obdobje od januarja do julija dosegli 11,7-odstotno povečanje števila obiskovalcev in 16-odstotno povečanje prihodkov. V gostinstvu in turizmu so indeksi za obdobje januar–julij nekoliko nižji, vendar zadovoljivi. To je posledica dviga cen nočitev in s tem spremembe strukture gostov. Rastejo nam nočitve in prihodki iz naslova individualnih gostov, kar je obetavno, izgubili pa smo nizkocenovni segment skupin. Prihodkovno dosegamo 7-odstotno rast, v avgustu pa kar 25-odstotno. Obeta sem nam tudi dober september.

Koliko je stala prenova hipodroma in kaj vse je novega v Lipici?

Investicija bo stala okoli 870.000 evrov. Dokončni obračun investicije bo znan po kvalitetnem prevzemu, to je v tem tednu, ko bodo obračunana bolj ali manj vsa dela, vendar ne pričakujemo presenečenj. Uredili smo vse tribune z nadstrešnicami na vzhodni in zahodni strani, dostopne in intervencijske poti do hipodroma ter površine in predinštalacije za potrebe letnega točilnega pulta, ki je montažnega tipa in se namesti le ob prireditvah. V vrtačo smo vkopali večnamenski objekt v velikosti skoraj petdeset kvadratnih metrov z vlogo pomožnega servisnega objekta za tekmovanja in razne prireditve, pridobili pa smo tudi sanitarije, ki so bile do zdaj le v prireditveni dvorani. Uredil se je tudi nadstrešek nad hlevom 11, neposredno pri hipodromu, ki bo služil hrambi kočij. Celostno se je obnovila maneža pred hlevom 11, vključno z drenažo, uredil pa se je tudi kamp za tekmovalce in za oskrbo spremljevalnih vozil udeležencev tekmovanj, vključno z elektrifikacijo območja. Poleg tega smo uredili še meteorno in fekalno kanalizacijo, ki smo jo priključili na komunalni kanal. Ta je priključen na obstoječo čistilno napravo, kar je omogočilo tudi priključke fekalnih vod iz obstoječih prostorov delavnic ter servisnih prostorov hlevov na vse fekalno omrežje. Sanacija meteorne kanalizacije priključuje strešne vode nadstrešnic na obstoječo meteorno kanalizacijo, s čimer se bo organizirano zbirala deževnica s strešnih površin za potrebe vzdrževanja vegetacijskega fonda v Kobilarni Lipica.

Lipico je obiskalo že ogromno znanih osebnosti. Na kateri visoki obisk ste najponosnejši?

Kobilarno je v začetku junija obiskal ameriški filmski igralec in zvezdnik Bill Murray skupaj s chefom Petrom X. Kellyjem in poslovnežem Emilom Gasparijem. Ameriški komik Bill Murray se je v Lipici najbolj razveselil adrenalinske »rally« vožnje s tekmovalno dvovprego. S parom belih lipicancev in s pomočjo lipiških voznikov je odpeljal več vratolomno hitrih krogov s tekmovalno kočijo. Povabilo na drzno vožnjo je bilo zanj presenečenje, vendar ga je takoj sprejel ter doživel hitrost in moč lipicancev. Tako je postal predhodnik ameriške nacionalne ekipe, ki prihaja septembra v Lipico na svetovno prvenstvo. Ogledal si je tudi nastop lipicancev, ki so ga zelo navdušili, ko so izvedli spektakularne skoke šole nad zemljo po taktih glasbe iz filma Ghostbusters, s katerim je zaslovel. Bill Murray je ob obisku postal tudi boter letošnje prvorojene žrebičke Slave.

Zagotovo smo v Lipici najbolj ponosni na obisk britanske kraljice Elizabete II., ki je Lipico obiskala leta 2008 in v dar prejela lipicanskega plemenskega žrebca 085 Favory Canissa XXII. Žrebec je po tem seveda ostal v Lipici, kjer je marca letos dopolnil 25 let. Doslej je dal več kot 25 žrebet.

Še ena vaših novosti so letošnji dogodki PiknikFest.

PiknikFest je eden novih produktov Lipice, ki je sledil strategiji trženja in pozicioniranja Lipice kot doživljajske destinacije in ne zgolj statičnega spomenika, ki ga običajno obiščeš trikrat v življenju − ko si otrok, ko si starš in ko si stari starš. Sledili smo razvoju identitete Aktivna, doživljajska Lipica – Nova Lipica, ki se je začela v letu 2016 z oglaševalsko kampanjo Meet your holiday friend/Spoznaj svojega počitniškega prijatelja in nadaljevala s PiknikFesti v spomladanskih mesecih. Odziv na trgu je bil zelo dober, kar kaže na to, da je treba zgodbo in prireditve, ki obiskovalcem omogočajo celodnevne aktivnosti v Lipici, nadaljevati in jih še dodatno popestriti.

Ali nam za konec lahko zaupate, koliko žrebet imate letos v Lipici?

V letu 2017 smo dobili 23 žrebet, od tega 8 žrebičkov in 15 žrebičk. Smo zadovoljni, saj smo letos dobili 3 žrebeta več kot leta 2016, a naš cilj je okoli 30 žrebet na leto, saj večja populacija omogoča tudi kakovostnejšo selekcijo konj.