Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je eden tistih, ki se lahko pohvali, da občina pod njegovim vodstvom posluje pozitivno. Kljub temu da so imeli letos že dobrih 15 milijonov evrov prihodkov, pa župan ni povsem zadovoljen. »Največ denarja, skoraj polovico, smo prejeli od dohodnine. Kljub temu pa je tega denarja, in to kljub dvigu povprečnine iz 530 na 533,50 evra, še vedno premalo, da bi lahko iz tega naslova poravnavali vse stroške, ki nam jih z zakonom nalaga država,« je jasen Kontič.

Sploh pa bi bil pogled na številke o poslovanju veliko prijaznejši, če bi občina od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) prejela dobrih 750.000 evrov, kolikor jih ta občini za lani dolguje za degradacijo prostora ter ekološke in prostorske obremenitve, ki jih s svojim delovanjem in zgraditvijo bloka 6 povzroča na vplivnem območju velenjske občine.

Prebivalci jezni zaradi višje cene toplotne energije

Na občini prejeto odškodnino vsa leta namenjajo za razvoj ter izboljšanje kvalitete življenja prebivalcev. Holding Slovenske elektrarne, TEŠ in velenjska občina so namreč že pred tremi leti podpisali sporazum, na podlagi katerega mora TEŠ velenjski občini vsako leto nakazati 750.000 evrov. A se pri izplačilu vselej zatika, občina pa denar od TEŠ vse težje izterja. Zato župan ne izključuje, da bodo denar, če ne bo šlo drugače, za lani izterjali po sodni poti.

Toliko bolj jezni pa so v Šaleški dolini zato, ker je Agencija za energijo spomladi odobrila 57-odstotno podražitev toplotne energije, ki jo prebivalcem zaračunava velenjska komunala. Prvega maja je tako cena toplotne energije poskočila z 11 na 17,25 evra za megavatno uro. A vse do julija prebivalci podražitve niso občutili, saj je ceno še subvencionirala občina, nekaj tudi komunala, z avgustom pa ta strošek tudi za velenjsko komunalo ni več vzdržen in bi slednja prav tako lahko zašla v finančne težave.

Čeprav so se Velenjčani s HSE še pogajali in upali na dogovor o popustu, imenovali so celo posebno delovno skupino, se ni zgodilo še nič. Ker na eni strani torej TEŠ dolguje občini tri četrt milijona evrov, na drugi strani pa se draži tudi toplotna energija, se prebivalci počutijo izigrane. A župan ima v rokavu še enega aduta. Če ne bodo dosegli nič, občina ne bo dala soglasja za širjenje območja odkopa premoga.

Župan Kontič pa opozarja še na eno težavo, in sicer čakanje na državni ali evropski denar za sofinanciranje projektov. »Občina mora za odobrene investicije sama zalagati občinski denar, saj je treba izvajalce plačati do roka. In če se bo to, kar se dogaja zdaj, dogajalo še naprej, bodo imele tudi druge občine vedno večje težave s financami,« pravi Kontič. Konkretno, država občini za sofinanciranje projekta razširitve poslovne cone Stara vas, ki je v zadnji fazi, dela bodo namreč izvajalci končali že v tem tednu, dolguje kar pol milijona evrov.