Na dan prihajajo nove informacije o tem, kako je Premogovnik Velenje domnevno nezakonito financiral šoštanjsko in velenjsko občino. Ti naj bi prejeta sredstva za sanacijo ekološke škode zaradi rudarjenja porabili brez sklenjenih dogovorov.

Kot smo razkrili včeraj v Dnevniku, izsledki posebne revizije, ki jo je izvedla mednarodna revizijska hiša Ernst&Young, kažejo, da je Premogovnik Velenje občinama brez kakršne koli pravne podlage, zaradi negativnih vplivov rudarjenja na okolje, od leta 2009 do 2014 nakazal 2,8 milijona evrov. To je bilo kar osemkrat več, kot sta obe občini v obravnavanem obdobju prejeli zakonsko določenih koncesnin.

Neuradno smo izvedeli, da je v sporazumih, ki so predstavljali podlago za izplačilo odškodnin, navedeno, da se z njimi občinama zagotovi dovolj sredstev za saniranje negativnih vplivov rudarstva na okolje. Sanacijske aktivnosti so bile mišljene pri urejanju vodotokov, vzdrževanju komunalne infrastrukture in aktivnostih za sprejemanje prostorskih aktov na kritičnem območju. Toda tako na šoštanjski kot velenjski občini naj bi sredstva porabili tudi nenamensko.

Tako naj bi bili med približno 20 projekti v šoštanjski občini le trije izvedeni na tako imenovanem pridobivalnem območju. Šlo je za ureditev kanalizacije in ulice. Ker so bili preostali projekti, med katere se uvrščajo nakup sedmih stanovanj in gradnja malega nogometnega igrišča, narejeni zunaj pridobivalnega območja, bi tudi to lahko pomenilo, da občina Šoštanj pod vodstvom župana Darka Meniha sredstev za odškodnine ni porabljala namensko. Od 1,53 milijona evrov prejetih sredstev jih je šoštanjska občina zunaj pridobivalnega območja porabila za 1,3 milijona evrov, naj bi po neuradnih informacijah ugotovili posebni revizorji.

Podobna zgodba se je odvijala na velenjski občini, v kateri županuje Bojan Kontič. Med drugim naj bi posebni revizorji občini Velenje očitali sanacijo bazena v športnem parku, nakup čolnarne ob jezeru, v okviru projekta čiščenja Velenja, ki ga izvajajo vsako poletje, pa je dijakom in študentom plačevala iz sredstev, ki so bila namenjena kot odškodnine za sanacijo okolja, smo izvedeli neuradno. Od 1,3 milijona evrov prejetih sredstev jih je občina Velenje zunaj pridobivalnega območja porabila okoli 370.000 evrov.

Za tovrstne anomalije so v veliki meri krivi v Premogovniku Velenje, saj so opustili potreben nadzor nad nakazanimi sredstvi, načrtovane izvedbe projektov pa družba ni potrjevala. Tako na šoštanjski kot velenjski občini so nam v sredo zatrdili, da so sredstva za odškodnine porabili namensko. Na velenjski občini so še pojasnili, da so o porabljenih sredstvih vsako leto pisno obvestili vodstvo Premogovnika Velenje.