Prav vsi javni uslužbenci KPK, brez izjeme, bi morali biti skrbno izbrani po zelo strogih merilih strokovnosti, etičnosti, osebne integritete ter osebne primernosti, da bi jim lahko z vso gotovostjo zaupali delo v neodvisnem državnem organu, ki se ukvarja s pregonom korupcije, vendar v praksi še zdaleč ni tako, saj je za slab začetek poskrbel že sam predsednik republike, ko za predsednika KPK imenoval povsem neznanega odvetnika iz Prekmurja, ki je le en dan pred imenovanjem izstopil iz politične stranke Pozitivna Slovenija, zato se niti ni treba kaj posebej čuditi vsej tej njegovi tragikomični nadaljevanki, saj vsaka nadaljnja epizoda povzroča še večje nezaupanje državljanov v organ, ki bi moral biti svetinja državljanom in seveda tudi slovenski državni oblasti.

Javna uslužbenka, ki je bila nedavno postavljena na mesto vodje urada KPK, je bila že leta 2014 ovadena zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in pravic, a vendar v vsem tem času predsedniku KPK Borisu Štefanecu ni prišlo na pamet, da bi okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predlagal pospešitev kazenskega postopka, ki bi privedel do pravnomočne odločitve o krivdi oziroma nedolžnosti omenjene uradnice. Kazenski postopek zoper višjo uradnico KPK je dejstvo, ki bi moralo biti začasna ovira pri njenem napredovanju v višji naziv, kaj šele na vodilno delovno mesto, ki pa je celo najvišje rangirano v uradniški strukturi uslužbencev KPK, zato je imenovanje s kazenskim postopkom obremenjene uradnice na mesto vodje urada KPK skrajno neprimerna odločitev predsednika, ki pa žal ni edina.

Po definiciji je KPK povsem neodvisen državni organ, a vendar ne sme biti »neodvisen« od zakonov in postav države Slovenije, zato bi bil moral predsednik KPK že davno sprejeti vso odgovornost, ker je takoj po svojem prihodu na čelu KPK zaposlil finančnico, ki je pred tem nekaznovano, vendar dokazljivo kradla in nezakonito poslovala na Geodetski upravi RS, z enakim početjem nadaljevala na KPK ter po sporazumni prekinitvi pogodbe o zaposlitvi s predsednikom KPK nemudoma dobila službo na okrožnem sodišču v Ljubljani, zdaj pa je kot nič kriva ne dolžna zaposlena v zelo pomembni javni zdravstveni ustanovi v Ljubljani. Boris Štefanec je najverjetneje že odmislil svoj greh, čeprav ni izvedel vseh prepotrebnih postopkov glede kradljive finančnice, saj je brez kančka dvoma šel v postopek sodne izterjave zoper svojo drugo namestnico dr. Almo Maruško Sedlar, ki je v dobri veri sporni finančnici denar izročila, vendar ji ta o tem ni izdala ustreznega potrdila. Obstaja podpisan uradni zaznamek dveh uradnic KPK, v katerem je jasno zapisano, da je Sedlarjeva denar kradljivi finančnici izročila, a žal pristojni te uradne listine ne jemljejo kot verodostojne. Predsednik KPK seveda ni edini krivec za neučinkovito in neprimerno delovanje komisije, o čemer sem se prepričal tudi sam, ko sem lani KPK uradno pozval, da naj razišče, kdo na KPK je izdal identiteto naše članice, ki je na zapisnik pri uradni osebi KPK prijavila utemeljene sume protipravnih dejanj oziroma sumov korupcije. Po dveh mesecih mi je odgovoril prvi namestnik predsednika KPK dr. Igor Lamberger, ki me je v svojem dopisu povprašal po pooblastilu za zastopanje članice Sindikata državnih organov Slovenije in me tako opozoril, da morda postopam nezakonito, če za kaj takega nimam njenega pooblastila. Če malo poenostavim, bi on od prijavitelja kaznivega dejanja tatvine, ki se preganja po uradni dolžnosti, zahteval pooblastilo tatu. Takšnega odgovora seveda nisem pričakoval od doktorja znanosti, ki predava na fakulteti za varnostne vede.

Kdo naj še zaupa takšni KPK, ki je ne gane niti trpljenje vestne javne uslužbenke, prijaviteljice korupcijskih dejanj, ki je bila zaradi tega skoraj pet let šikanirana in pahnjena na rob zdravja in obupa, zato bi morali poslanci državnega zbora čim prej izglasovati predlog o razrešitvi predsednika KPK, predsednik republike pa bi moral z ukazom o razrešitvi aktualnega predsednika zelo pohiteti, saj je nad njegovimi slabimi deli že predolgo zgolj in samo modro nebo.

Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije