Občina Ankaran, podpisana sta župan Gregor Strmčnik in podžupanja Barbara Švagelj, očita družbi Adria, da je postavila dve zapornici, ki zapirata javno pot, mobilno hiško, ki omejuje prost dostop do obale, ter opozorilne in omejevalne table. Občina nasprotuje tudi pobiranju vstopnine od lastnikov psov, ki niso gostje turističnega kompleksa, obenem pa zahteva odpravo prepovedi zadrževanja na plaži v nočnem času.

Prost dostop do morja in obale

V sporočilu za javnost so na občini zapisali, da so lastniki dobršnega dela obale in javnih poti v počitniškem kompleksu Adria Ankaran Hotel& Resort in v okolici. Občina se zavzema za prost dostop do obale in morja, ki je javno dobro za vse občane in tudi obiskovalce Ankarana na vsem območju občine. Ukrepi družbe Adria po mnenju občine niso v skladu z razvojem, h kateremu stremi občina, prav tako pa so tudi zakonsko nedopustni.

Adrio Ankaran so uradno pozvali, naj odstrani obe zapori, ki ovirata dostop do morja in do pomola s pristaniščem, ter table, ki omejujejo oziroma prepovedujejo gibanje ter zadrževanje ljudi ter sprehajanje psov na obali. Prav tako so družbo pozvali, da naj neha zaračunavati sprehajanje lastnikom psov, saj naj bi bila nekatera zemljišča, na katerih veljajo omejitve, v lasti občine.

Na očitke in poziv ankaranske občine so se v družbi Adria odzvali. Kot zagotavljajo, niso nikoli omejevali fizičnega dostopa do javnega dobra. »Vsakomur dopuščamo neškodljiv prehod čez naše zemljišče do morja. Vsi obiskovalci imajo prost dostop do obmorskega pasu po obali iz smeri Valdoltre in iz smeri Sv. Katarine ter z Jadranske ceste, kjer je glavni vhod iz naselja Ankaran v naše podjetje Adria,« je povedal Rajko Rešek, direktor družbe Adria.

Rešek je še povedal, da od junija do septembra urejajo parkiranje z zapornicami in pobiranjem parkirnine, vse druge mesece pa je parkiranje brezplačno. »V poletnih mesecih, na vrhuncu sezone, ko imamo poln kamp in resort, omejimo sprehajanje psov zunanjim obiskovalcem po našem kampu in resortu, ker je to zelo moteče za naše goste. Psi se preganjajo na tem območju in opravljajo tudi potrebo. Ko kamp ni odprt, se lahko ljubitelji psov s svojimi ljubljenčki nemoteno sprehajajo po kampu in drugih površinah. V nočnem času tudi ne dovolimo zadrževanja na plaži tistim, ki kršijo nočni mir. Nikdar pa nismo in tudi ne bomo prepovedali in tudi ne preprečili prehoda ob morju.«

Spor med Adrio in občino na sodišču

V Adrii so nam tudi povedali, da je na nekaterih parcelah vpisana kot lastnica občina Koper. Ker pa je podjetje Adria že 60 let uporabnik, vzdrževalec, investitor v infrastrukturo, vključno z asfaltiranjem poti, uveljavljajo načelo priposestvovanja. »Že več kot 20 let smo edini uporabnik in investitor ter vzdrževalec na teh nepremičninah. Na sodišču smo že dobili prvostopenjsko tožbo, da smo tudi lastnik teh nepremičnin. Sodni postopek pa še vedno teče, ker se je na odločitev sodišča občina pritožila,« še pove direktor Rešek.