Nujno potrebna sanacijska dela na Malem gradu, ki jih zaradi varnosti obiskovalcev ni bilo mogoče odložiti na poznejši čas, so se začela 15. junija. Čeprav naj bi po prvotnih načrtih trajala en mesec, so zaradi neugodnih vremenskih razmer obnovo podaljšali še v naslednji teden, kar pa očitno ni bilo potrebno, saj so izvajalci dela že končali. V času obnove so strokovno sanirali  40 metrov obzidja in vhod na območje Malega gradu, zaradi česar je zdaj kamniška znamenitost še privlačnejša in predvsem tudi varnejša. Za poseg so morali na občini pridobiti tudi kulturnovarstveno soglasje, sanacija pa je potekala pod nadzorom kulturnovarstvenikov. Vrednost sanacijskih del je znašala 20.000 evrov.