Potem ko je Gorenje od srbskega združenja menedžerjev (Srpska asociacija menadžera) lani prejelo nagrado za najboljšega zaposlovalca v kategoriji velikih podjetij, je v sredo zvečer v tovarni v Valjevu okoli 600 delavcev popoldanske izmene pričelo spontano stavkati in s tem popolnoma zaustavilo proizvodnjo. V Srbiji sicer že več dni poteka stavka zaposlenih v kragujevški tovarni Fiata.

Po dveurni prekinitvi delo spet steklo

Kot so pojasnili v Gorenju, je vodstvo tovarne v sredo popoldne v okviru socialnega dialoga sklenilo dogovor s sindikatom, čeprav so delavci ob 20.00 prekinili delo. Po dveurni prekinitvi od začetka nočne izmene delo poteka nemoteno. »Zaposleni in vodstvo nadaljujemo pogovore o zahtevah delavcev, ki se nanašajo na povečanje plač in izboljšanje delovnih razmer. Pomemben pogoj za nadaljevanje pogovorov je nemoteno obratovanje tovarne, saj ima zaradi sezonskega gibanja naročil hladilno-zamrzovalnih aparatov povečan obseg dela,« so poudarili v Gorenju.

Kaj konkretno zahtevajo delavci, v Gorenju niso razkrili: »Do sklenitve dogovora med socialnimi partnerji podrobnosti o vsebini pogajanj ne bomo objavljali.« Po poročanju beograjskega časnika Večernje novosti, ki se sklicuje na neuradne vire, proizvodni delavci, ki mesečno prejemajo plače v višini od 200 do 300 evrov, zahtevajo zvišanje prejemkov za 5000 dinarjev (po današnjem tečaju 41,65 evra). Zaposleni so nezadovoljni tudi z delovnimi sobotami in da lahko proste dneve koristijo šele decembra.

Upoštevaje, da v proizvodnih halah temperatura znaša 40 stopinj Celzija, delavci zahtevajo tudi izboljšanje delovnih pogojev, so še poročale Večernje novosti. Izjemno visoke temperature v valjevski tovarni so v Gorenju potrdili. Povedali so, da so zaradi njih v proizvodnji uvedli dodatne odmore, stalno pa so na voljo zadostne količine vode.

V Valjevu, kjer je Gorenje lani praznovalo desetletnico postavitve tovarne, je bilo konec lanskega leta zaposlenih okoli 1400 delavcev. Od 11.000 zaposlenih, kolikor jih je konec lanskega leta zaposlovala Skupina Gorenje, je v Srbiji skupaj delovalo 2303 delavci, kar je bilo za 90 več kot leto pred tem, je razvidno iz konsolidiranega letnega poročila o lanskoletnem poslovanju Gorenja.

Srbija je sicer poleg Češke in Slovenije ena od treh proizvodnih lokacij velenjske družbe. Od celotne Gorenjeve proizvodnje je bilo v Srbiji na treh proizvodnih lokacijah – Valjevo, Zaječar in Stari Pazovi – lani izdelanih 27 odstotkov izdelkov, na Češkem 12, v Sloveniji pa 61 odstotkov.

Milijonske subvencije za naložbe v Srbiji

Na vprašanje, koliko prihodkov od prodaje, denarnega toka poslovanja in dobička so lani na srbskem trgu ustvarile hčerinske družbe, v Gorenju pod vodstvom predsednika uprave Franja Bobinca niso odgovorili. Iz letnega poročila pa je razvidno, da so tri proizvodne družbe leta 2016 dosegle čez sedem milijonov evrov čistega dobička. Od tega Gorenje aparati za domaćinstvo v Valjevu 4,47 milijona evrov, Gorenje Tiki v Stari Pazovi 1,2 milijona evrov, Gorenje Home v Zaječarju pa 1,5 milijona evrov.

Za naložbe in zaposlovanje v Srbiji je Gorenje od tamkajšnje vlade v zadnjem desetletju prejelo izdatne subvencije. Koliko je znašala njihova celotna vrednost, v Gorenju danes niso odgovorili. Odgovora nismo prejeli niti od srbskega ministrstva za gospodarstvo niti od srbske razvojne agencije, ki se med drugim ukvarja s privabljanjem tujih naložb. V njeni predhodnici Siepi pa so nam že pred časom povedali, da so za naložbe na srbskem trgu Gorenju odobrili 8,65 milijona evrov subvencij.

Največ, v višini štirih milijonov evrov, jih je Gorenje prejelo leta 2012 za razširitev tovarne v Valjevu. Po podatkih Siepe je valjevska tovarna Gorenje aparati za domaćinstva takrat vložila 18,72 milijona evrov in ustvarila 400 delovnih mest. Za prvi del naložbe v Valjevu leta 2008 v višini 3,45 milijona evrov in zaposlitev 170 delavcev pa je Gorenje prejelo 340.000 evrov subvencij.