Po težkih časih se je poslovanje Skupine Gorenje v preteklem letu občutno izboljšalo. Medtem ko je konsolidirana izguba leta 2015 znašala osem milijonov evrov, je Skupina Gorenje lani dosegla 8,4 milijona evrov čistega dobička.

K za dobrih 16 milijonov evrov boljšemu končnemu rezultatu so močno prispevali nižji stroški financiranja poslovanja. Kot so pojasnili v družbi, je negativni rezultat finančnih gibanj v višini 27 milijonov evrov za skoraj 12 milijonov evrov nižji kot leta 2015. Pri tem so se odhodki za obresti na najeta posojila zmanjšali za 16,5 odstotka, bistveno boljši rezultat pa je bil dosežen tudi pri tečajnih razlikah.

Poleg rasti prihodkov je spodbudna tudi krepitev prodaje premijskih blagovnih znamk (Asko in Atag). Ta se je količinsko povečala za 4,3 odstotka. Med vsemi prihodki imajo premijski aparati 27,3-odstotni delež. Količinska rast inovativnih aparatov, ki imajo med prihodki 17,4-odstotni delež, pa se je lani povečala za 14,5 odstotka.

Financiranje poslovanja večinoma z dolžniškimi viri

Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev družbi ostane za naložbe, dividende in plačilo dolgov ter obresti, se je lani povečal za 8,9 odstotka in je znašal 87,2 milijona evrov. V razvoj je Skupina Gorenje lani vložila 32,3 milijona evrov oziroma 2,6 odstotka konsolidiranih prihodkov od prodaje, kar je malo več kot leta 2015.

Čiste finančne obveznosti so konec lanskega leta znašale 341,6 milijona evrov, kar je bilo za 11,2 milijona evrov več kot konec leta 2015. Kljub višjemu finančnemu dolgu na medletni ravni pa se je Skupina Gorenje pod vodstvom predsednika uprave Franja Bobinca lani relativno razdolžila. To kaže kazalec finančne zadolženosti, merjen kot razmerje med čistim finančnim dolgom in EBITDA, znižal pa se je za 0,2, na 3,9. Svoje poslovanje Gorenje sicer večinoma financira z dolžniškimi viri. Od bilančne vsote v višini 1,13 milijarde evrov je imela namreč Skupina Gorenje dve tretjini dolžniškega kapitala.

Podobno kot Skupina Gorenje, ki vključuje okoli 70 družb, je lani poslovanje izboljšala tudi krovna družba. Tako so prihodki od prodaje znašali 710 milijonov evrov, kar na letni ravni pomeni rast za slabe štiri odstotke. Pri tem je čisti dobiček znašal 3,7 milijona evrov, leta 2015 pa je Gorenje, d. d., poslovalo s štirimilijonsko izgubo.