Vloga družbe Greenbay Tivoli za izdajo okoljevarstvenega soglasja za gradnjo stanovanjsko-poslovnega objekta na mestu nekdanjega Kolizeja razkriva nekatere podrobnosti iz načrtovane novogradnje. Po zaključku gradnje bo v vili Schellenburg 15 stanovanj, v istoimenski palači pa kar 112 stanovanj. Palačo Schellenburg bosta sestavljala dva povezana objekta, in sicer trikotni poslovni objekt ob Gosposvetski cesti in stanovanjski objekt v obliki črke H. Na stiku obeh objektov bo v prvem nadstropju urejeno manjše notranje dvorišče, v katerem bodo rasle nizke grmovnice, trajnice, praproti in trave, kaže dokumentacija. Toda namen te zelene površine bo le vizualna popestritev, saj uporabniki objektov do tega prostora ne bodo imeli dostopa.

Do vhoda v stanovanjski del palače bo pot vodila skozi tako imenovano cour d'honneur oziroma častno dvorišče, ki ga bo potka z vodno skulpturo delila na dve simetrični polovici. Vhod se izteče v preddverje z vratarjem, od tam pa pogled seže proti zeleni površini, ki je namenjena samo stanovalcem stavbe kot vrt za sprostitev, igro in oddih.

Kulturna dvorana z razstavo o palači Kolizej

Poleg stanovanj bodo v palači, predvsem v delu, ki bo tekel vzporedno z Gosposvetsko ulico, še poslovni prostori. Dokumentacija družbe Greenbay razkriva, da bosta v palači dva lokala za storitveno dejavnosti, pet trgovskih in en gostinski lokal, 17 pisarniških prostorov in večnamenska dvorana z razstavnimi prostori.

To dvorano je vlagatelj moral vključiti v projekt. Kulturnovarstveniki so mu namreč stari Kolizej dovolili porušiti med drugim pod pogojem, da bo osrednji prostor v nadomestni stavbi namenil kulturi. Prejšnji lastnik teh nepremičnin Jože Anderlič je sprva namesto Kolizeja obljubljal stanovanjsko-poslovno zgradbo z operno-koncertno dvorano z več kot 20.000 kvadratnimi metri. A ker kulturno ministrstvo v soglasju za rušitev Kolizeja ni natančno opredelilo, kako velik mora biti kulturi namenjen prostor, je Anderlič to izkoristil in pred prodajo projekta Greenbayu kulturi namenil le nekaj sto kvadratnih metrov.

Skrivnostne kositrne skrinjice

Iz vloge za okoljevarstveno soglasje je razvidno, da mora omenjeni večnamenski kulturni prostor vključevati tudi razstavo, v kateri je predstavljena porušena palača Kolizej. Pri predstavitvi bodo morali uporabiti nekatere kose starega Kolizeja, ki so jih kulturnovarstveniki začasno shranili. Iz načrtov Greenbaya izhaja, da se bo omenjeni večnamenski prostor raztezal na dveh etažah.

Gradnja bo trajala 30 mesecev

Deset dni pred začetkom gradnje pa bo moral sedanji vlagatelj Greenbay Tivoli o tem obvestiti zavod za varstvo kulturne dediščine. Slednji bo namreč moral spremljati rušitev preostankov kleti in temeljev starega Kolizeja, ker kulturnovarstveniki pričakujejo, da se v kotih temeljev nahajajo kositrne skrinjice iz leta 1845. O vzidanih kositrnih skrinjicah je namreč poročal Janez Bleiweis v Kmetijskih in rokodelskih novicah, v njih pa naj bi bil na pergamentu popisana zgodba tistega dne.

Dokumentacija razkriva, da bo gradnja palače in vile Schellenburg trajala skupaj 30 mesecev. Gradbeni delavci bodo na gradbišču delali vsak dan od ponedeljka do sobote, in sicer od 6. do 18. ure. Za okoliške prebivalce bodo najbolj naporni prvi meseci gradnje. »Največje povečanje obremenitve s hrupom je pričakovati pri pilotiranju za varovanje gradbene jame, intenzivnih zemeljskih delih v času izkopa in pri sidranju,« pričakuje vlagatelj. Gradbinci bodo recimo morali zavrtati kar 268 armiranobetonskih pilotov dolžine 15 metrov. Pilotiranje in izkop gradbene jame bosta potekala približno sočasno, in sicer približno 3 mesece.