Mestna občina Ljubljana je končala pripravo celostne prometne strategije, ki bo prihodnje desetletje usmerjala ukrepe občine na področju prometa in trajnostne mobilnosti. Po besedah vodje oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Davida Polutnika ta strateški dokument predstavlja tudi podlago za črpanje evropskih sredstev. Občina na primer pričakuje, da bo za gradnjo in prenovo kolesarske infrastrukture pridobila kar 5,27 milijona evrov evropskih sredstev.

Strategija, ki jo je minuli ponedeljek potrdil mestni svet, je nadgradnja leta 2012 sprejete prometne politike. Ta je začrtala, da bomo v Ljubljani do leta 2020 tretjino vseh poti opravili peš ali s kolesom, tretjino z javnim potniškim prometom in tretjino z avtomobili. Ta cilj je v celostni prometni strategiji precej popravljen, saj po novem predvidevajo, da bomo do leta 2027 dve tretjini poti opravili na trajnosten način, torej peš, s kolesom ali z javnim potniškim prometom. Preostalo tretjino potovanj naj bi opravili z avtomobili.

Če na občini opažajo pozitivne spremembe potovalnih navad v korist pešačenja in kolesarjenja, pa napredka ni videti pri uporabi mestnih avtobusov. Po podatkih iz strategije namreč število voženj z Ljubljanskim potniškim prometom v zadnjih letih upada. Župan Zoran Janković je sicer opozoril, da podatki za lansko leto kažejo štiriodstotno rast, a dolgoročni trend je kljub temu skrb zbujajoč. »Ne vem, kako bomo dosegli, da se bo število potovanj z avtobusi povečalo,« je izpostavila svetnica Maja Urbanc (SDS), ki se sprašuje tudi, zakaj morajo skoraj vse avtobusne proge skozi središče mesta.

Svetnica Nataša Sukič (Združena levica) in Anže Logar (SDS) sta pogrešala spremembe cenovne politike Ljubljanskega potniškega prometa. Sukičeva je predlagala denimo, da bi Ljubljana po zgledu Dunaja pocenila letno vozovnico za Ljubljanski potniški promet, ki zdaj stane 420 evrov. Samostojni svetnik Denis Striković pa je poudaril, da bi si želel veliko bolj restriktivno parkirno politiko in višje cene parkiranja. »Dokler bo parkiranje cenejše od avtobusa, bodo avtobusi prazni,« je prepričan Striković.

Svetnik Matej Javornik (SMC) je opozoril na pomanjkanje konkretnih predlogov v strategiji. Občani, ki so se udeležili javnih razprav v času priprave prometne strategije, so namreč svoje konkretne predloge vrisovali na zemljevide Ljubljane. Več svetnikov pa je mestno upravo opozorilo, da se je strategija le sramežljivo dotaknila potencialnih rešitev za zmanjšanje avtomobilskega prometa, kot je primestna železnica ali tramvaj. Ker smo januarja nekaj predlogov za prometno strategijo zbrali tudi na Dnevniku, smo preverili, kateri od teh predlogov je svoje mesto našel v tem dokumentu (označeni z zeleno piko) in katerih v strategiji ni (označeni z rdečo piko).