Magnina lakirnica v občini Hoče - Slivnica se je znašla v odločilni fazi. Naložbenik se je moral do včeraj izreči o ugovorih tiste trinajsterice, ki ji je Agencija za okolje (Arso) dodelila status stranskega udeleženca v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja.

Arso je prejel 72 vlog. Status stranskega udeleženca je priznal kmetovalcu Radu Lobniku, ki je lastnik zemljišča na vplivnem območju načrtovane državne proizvodne cone, utemeljen pravni interes je uspelo izkazati tudi sosednji občini Miklavž na Dravskem polju ter še enajstim nevladnim organizacijam s priznanim statusom delovanja v javno dobro.

Magna je imela do ponedeljka čas za odgovore na vsa njihova vprašanja in pripombe. »Svoje obveznosti smo seveda pravočasno izpolnili. Za postopek je zadolžena Agencija za okolje, mi pa ga ne bomo podrobneje komentirali,« nam je sporočila Ana Topalovič iz Magne Steyr.

»Stranka je prejela poziv, da se izreče o ugovorih. Poziv vključuje pridobljena mnenja organizacij in ministrstev, pripombe iz javne razgrnitve ter pripombe v zvezi s poročilom o vplivih na okolje,« so sporočili iz Arsa. Potrdili so informacijo, da so včeraj prejeli zahtevana pojasnila, ki jih bodo zdaj preučili.

Arso bo razpisal ustno obravnavo

»Skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku bomo razpisali ustno obravnavo, na katero bodo poleg nosilca nameravanega posega vabljeni tudi stranski udeleženci,« nam je razložil Andrej Vuga iz Arsa. »Na ustni obravnavi bodo imeli tako nosilec nameravanega posega kakor tudi stranski udeleženci možnost, da se izrečejo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločanje, in o zahtevah stranke z nasprotnim interesom.« Kdaj bo postopek končan, ne morejo napovedati.

Ministrica za okolje Irena Majcen je v preteklih tednih večkrat povedala, da bi po najboljšem možnem scenariju Magna lahko soglasje prejela še ta mesec. Tako bi bilo mogoče izpolniti njihov glavni pogoj, to je odprtje nove lakirnice s približno 400 zaposlenimi najkasneje konec leta 2018. Če je takšen – za investitorja optimalen – razplet možen v teoriji, pa so dejanske razmere veliko bolj negotove.

Noben stranski udeleženec namreč ne bi smel vložiti pritožbe na Magnina pojasnila in dopolnitve. Že zdaj pa je skoraj gotovo, da bodo nekatere nevladne organizacije zahtevale dodatne odgovore. Zakonodaja sicer dopušča možnost, da bi pristojno ministrstvo prekinilo postopek in Magni spisalo obetano soglasje, vendar pa bi stranski udeleženci potem imeli pravico do sodnega varstva na upravnem sodišču, kjer bi se v primeru pravnomočne razsodbe, da je ministrstvo kršilo njihove pravice, razveljavil celoten postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja.