Starši celjskih otrok se te dni sprašujejo, kako onesnažena so vrtčevska igrišča po občini. Bojijo se, da primer hudinjskega vrtca, kjer je analiza tal pokazala presežene mejne vsebnosti težkih kovin, ni osamljen. Celjska občina je po prejemu rezultatov omenjene analize sicer obljubila takojšnjo sanacijo igrišča in napovedala analizo tal na vseh preostalih vrtčevskih igriščih, vendar so starši in okoljevarstveniki kljub temu prepričani, da je občina v preteklosti na tem področju naredila premalo.

Župan bi moral ukrepati že davno

Da bi morali ukrepati že spomladi, ko so prišli v javnost prvi rezultati analize zemljine hudinjskega vrtca, ki so jo naročili zaskrbljeni starši, v imenu nekaterih svetnikov opozarja tudi Janja Sluga, ki je županu Bojanu Šrotu poslala odprto pismo. »Primer hudinjskega vrtca v Celju ni prvi v Sloveniji, kjer je bilo ugotovljeno, da se otroci igrajo na onesnaženi zemlji. Podoben problem so uspešno in proaktivno rešili že v Ljubljani in Zagorju ob Savi. Naj ti primeri služijo kot primer dobre prakse,« pravi Slugova.

Ravnanje odgovornih, predvsem župana, pa ne preseneča Borisa Šuštarja, predstavnika celjskih civilnih iniciativ, ki že leta opozarja na problem onesnaženosti v Celju nasploh. »Župan je prva odgovorna oseba, ki bi morala varovati okolje in zdravje ljudi. Ker je bil o tem, da je zemljina pri vrtcu onesnažena, obveščen že leta 2005, je to, da ni ukrepal že takrat, po mojem mnenju skrajno zavržno dejanje. Moral bi ukrepati, že zaradi zaščite otrok,« pravi Šuštar, ki namerava o izpostavljanju otrok toksičnim, genotoksičnim in rakotvornim snovem seznaniti tudi mednarodno javnost.

Zelo kritična pa je tudi Cvetka Ribarič Lasnik, okoljska raziskovalka in obenem direktorica Inštituta za okolje in prostor. »Rezultati analiz odvzetih vzorcev tal na Hudinji kažejo, da se otroci igrajo na tleh, polnih odpadkov, ki so tipični za območje industrije, to je Stare Cinkarne. V njih so presežene vrednosti dokazano rakotvornih snovi, kot so svinec, kadmij in arzen,« poudarja. In dodaja, da so otroci, ki jih sicer tako radi opevamo in so naša prihodnost, brez dvoma izpostavljeni več rakotvornim snovem. »Zanimivo bo spremljati, kakšna bo ocena odpadka, ki jo bo moral narediti izvajalec sanacijskih del. In kam bodo ta odpadek, če bo ta klasificiran kot nevaren, odpeljali,« pa že zdaj razmišlja Ribarič-Lasnikova.

Obljubljajo sanacijo vseh problematičnih igrišč

Na celjski občini na kritike odgovarjajo, da so že leta 2005 naročili monitoring tal na vseh otroških igriščih celjskih vrtcev. »Preverjali pa smo predvsem vsebnost kadmija in svinca, saj sta to potencialno škodljivi kovini, ki sta zaradi starih industrijskih bremen prisotni v tleh povsod v naši občini. A so bile v večini vzorcev ugotovljene le presežene mejne vrednosti teh dveh kovin, glede na veljavno zakonodajo. Zato smo leta 2007 naročili še posebno raziskavo, s katero smo želeli pridobiti strokovno oceno tveganja za zdravje otrok,« pravijo na občini.

Raziskava je bila končana leta 2009, izdelal jo je primarij in docent dr. Ivan Eržen, ki danes vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, ta pa je v njej zapisal, da vnos v telo prek živil, vode, zraka, tal, prahu ali mivke ni tolikšen, da bi to pomenilo povečano tveganje za zdravje otrok. Očitno pa se je v 12 letih to drastično spremenilo, saj je bila po zadnji analizi tal hudinjskega vrtca presežena celo kritična vrednost cinka in kadmija, opozorilne vrednosti pa so presegli še baker, svinec in arzen.

Na celjski občini zdaj obljubljajo, da bodo, ko bodo dobili nove rezultate analize tal, naročili poseben program sanacije vseh igrišč.