Na Zavodu RS za zaposlovanje so v četrtek predčasno zaprli javno povabilo Zaposli.me 2016/2017 za zaposlitev oseb s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija, saj so porabili ves denar, namenjen tej kohezijski regiji. To pa pomeni, da ponudbe na javno povabilo lahko še naprej oddajo delodajalci iz vse Slovenije ne glede na to, kje imajo svoj sedež, saj se denar namenja brezposelnim glede na njihovo stalno prebivališče, torej bo ponudba podjetja lahko sprejeta, če bodo zaposlili brezposelne s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Javno povabilo za zaposlitev oseb s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji je odprto do objave obvestila o zaprtju zaradi porabe razpoložljivih sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2017, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb delodajalcev.

Javno povabilo je zavod objavil konec maja lani, skupno pa je bilo na voljo 34 milijonov evrov. Delodajalcem, ki so za najmanj eno leto zaposlili brezposelne, ki so starejši od 30 let, zavod zagotavlja od 5000 do 7000 evrov subvencije, skupaj pa naj bi zaposlili 6138 brezposelnih iz vse Slovenije. Zavod je s tem želel spodbuditi večjo stopnjo zaposlovanja med starejšimi od 30 let, ki so bili najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, in populacijo enake starosti, vendar s končano največ osnovno šolo in ki je več kot pol leta brez službe, ter med brezposelno populacijo, ki je starejša od 50 let in je vsaj pol leta brez zaposlitve. Sicer pa je zavod pri izbiri kandidatov za sodelovanje dajal prednost tistim, ki v zadnjih dveh letih še niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja, osebam z večjimi možnostmi za uspešen zaključek programa in z večjimi možnostmi za nadaljevanje zaposlitve po koncu programa ter osebam s socialnimi in zdravstvenimi ovirami. jpš