Na Mestni občini Ljubljana se pripravljajo na začetek ureditve in razširitve parkirišča med Povšetovo ulico in dolenjsko železnico. Občina je objavila razpis, s katerim išče gradbeno podjetje, ki bo najprej na delu zemljišča pri križišču Povšetove in Koblarjeve ulice porušilo dotrajano gospodarsko poslopje in žično varovalno ograjo, nato pa na novo uredilo parkirišče.

Po ureditvi bo na parkirišču, ki so ga na občini sprva nameravali urediti že lani, 88 parkirnih prostorov. Od tega jih bo pet namenjenih za invalide, dva pa bosta opremljena s polnilnicami za električna vozila. Iz opisa tega projekta je razvidno tudi, da bo občina na parkirišču zasadila 22 novih dreves, saj občinski prostorski načrt na vsake štiri parkirne prostore predvideva zasaditev enega drevesa.

Trenutno parkirišče deluje le na delu občinskega zemljišča, ki je makadamsko in opremljeno s parkirnim avtomatom. Ko bo izbrani izvajalec porušil odsluženo zidano nadstrešnico, ki je bila včasih namenjena shranjevanju soli in peska za delo zimske službe, pa bo parkirišče zavarovano s parkirnima zapornicama. Vhod in izhod s parkirišča bo urejen ob Povšetovi ulici, in sicer pri križišču s Koblarjevo ulico. V razpisni dokumentaciji je občina zapisala, da je januarja letos pridobila gradbeno dovoljenje za načrtovane gradbene posege, ki je že pravnomočno. Omenila pa je tudi, da so na strehi gospodarskega poslopja salonitne plošče, ki vsebujejo azbest.