Mestna občina Ljubljana namerava v tem letu v mestu urediti tri nova parkirišča. Prvo se bo nahajalo na zemljišču ob Masarykovi cesti na odseku med Resljevo in Kotnikovo ulico. To občinsko zemljišče je trenutno ograjeno z gradbeno ograjo, a se na njem ne gradi. Drugo parkirišče se nahaja med Povšetovo cesto in železnico proti Dolenjski, tretje pa se nahaja ob Tomačevski cesti nasproti krematorija javnega podjetja Žale. Na njem vozniki že parkirajo, a brezplačno, ker občina ni postavila parkomatov.

Parkirišča morajo še ustrezno opremiti

Darja Pungerčar iz Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, ki bo parkirišča upravljalo, je povedala, da za zdaj še nimajo natančnih informacij o tem, kdaj bodo na teh parkiriščih začeli pobirati parkirnino. »Čeprav bodo parkirišča makadamska, jih je treba najprej urediti, zravnati površino, na Povšetovi je treba porušiti še objekt, vsa parkirišča pa je treba opremiti tudi s parkirnimi zapornicami in sistemi za plačilo parkirnine,« je pojasnila Pungerčarjeva.

Občina ima v svojem proračunu za to leto zagotovljenih 613.000 evrov za opremljanje in urejanje parkirišč. Ljubljanski mestni svetniki so sicer že lani spomladi potrdili cene parkiranja na Masarykovi in Povšetovi. Parkiranje na Masarykovi bo dražje, saj se nahaja v mestnem središču. Vozniki bodo za eno uro morali plačati 1,2 evra. Na Povšetovi ulici bodo cene zaradi oddaljenosti od središča mesta ugodnejše, in sicer bosta prvi dve uri stali 0,60 evra, vsaka naslednja ura pa dodatnih 0,60 evra.

Parkirnina za parkirišče Žale v mestnem odloku še ni določena. Pungerčarjeva pričakuje, da bo cena parkiranja enaka kot na preostalih štirih parkiriščih v bližini pokopališča Žale. Tudi tam Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice voznikom zaračunava 0,60 evra za prvi dve uri parkiranja in 0,60 evra za vsako nadaljnjo uro.

Dober milijon za P+R Črnuče in Stanežiče

Občinski proračun za leto 2016 razkriva tudi to, da namerava občina v tem letu zavihati roke pri pripravi projektov za ureditev dveh novih parkirišč tipa parkiraj in se pelji z avtobusom (P+R). Parkirišči bosta v Stanežičah in Črnučah. Občina ima v proračunu za leto 2016 zagotovljenih nekaj manj kot 946.000 evrov za pripravo projektne dokumentacije, nakup potrebnih zemljišč, pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek gradnje v Stanežičah. Večji del te investicije namerava plačati v letu 2017, ko ima v proračunu za parkirišče v Stanežičah predvidenih 2,3 milijona evrov.

Tudi za parkirišče P+R v Črnučah namerava občina še letos pripraviti projektno dokumentacijo, kupiti manjkajoča zemljišča in pridobiti gradbeno dovoljenje. Proračun kaže, da bo za to porabila 65.000 evrov, v letu 2017 pa bo za črnuško parkirišče namenjenih malo manj kot 3,7 milijona evrov.