Po orkestru, strokovnem svetu zavoda in zboru je direktor Slovenske filharmonije (SF) Damjan Damjanovič zdaj dobil nezaupnico še od najvišjega organa v zavodu, na novo konstituiranega sveta SF. Po burni razpravi na več ur trajajoči sredini seji, kjer so člani v prisotnosti direktorja razpravljali o umetniškem in poslovnem vodenju ustanove, so na koncu sprejeli sklep, da ministrstvu za kulturo kot ustanovitelju zavoda predlagajo razrešitev direktorja.

»Tak sklep smo sprejeli na podlagi pridobljene dokumentacije in obravnave pojasnil, ki smo jih doslej prejeli od direktorja. Ocenili smo, da njegovo delo ne omogoča kakovostnega izvajanja poslanstva Slovenske filharmonije,« nam je včeraj pojasnila predsednica sveta SF Marjetica Mahne. Sklep sveta SF je včeraj romal na oglasno desko Slovenske filharmonije in njihovo spletno stran, minister pa naj bi prejel sklep z ustrezno obrazložitvijo prihodnji teden.

Dolga vrsta očitkov

»Problemov, ki smo jih odprli in skušali razčistiti na seji, je kar veliko,« pojasnjuje Mahnetova. Problematizirali so opravljanje funkcije direktorja, ki po njihovi presoji ni bilo v skladu z ustanovitvenim aktom in nalogami, ki izhajajo iz njegove pogodbe o zaposlitvi. Navezuje se na imenovanje in opravljanje dela pomočnikov direktorja, in v primeru Uroša Lajovica se je izkazalo, da je bil angažiran kot »šef dirigent« oziroma direktorjev pomočnik, pa to sploh ni mogel biti. V sistemizaciji delovnih mest sta predvidena le dva pomočnika direktorja, za zbor in za zadeve splošno upravnega značaja, orkester pa bi umetniško moral voditi direktor sam (ne pa Lajovic). »Svoje naloge je prenašal na svoje pomočnike oziroma druge zaposlene,« trdi Mahnetova.

Na seji so izpostavili tudi »zloglasno« strategijo SF, ki jo je spisal direktor. »Po naši presoji to ni strategija, ker ne vsebuje temeljnih elementov strategije. Prejšnji svet ji je na korespondenčni seji dal soglasje, ne da bi jo dejansko proučil,« opozarja Mahnetova. Ugotavljali so tudi, da se je v vseh treh direktorjevih mandatih izkazal drastičen osip poslušalcev in upad dohodkov od abonmajev in vstopnic. Kar pa zadeva sporno ustanovitev Fundacije Slovenske filharmonije, v svetu SF menijo, da je bil proces ustanavljanja mimo kolektiva dejansko problematičen. »Med drugim so soglasja o ustanovitvi fundacije, ki nosi ime Slovenske filharmonije, pridobili naknadno,« opozarja predsednica sveta SF.

Negativno mnenje računskega sodišča

Svet SF je ugotovil, da vodstvo filharmonije na številnih področjih ni spoštovalo zakonodaje, predpisov. To izhaja tudi iz nedavnega poročila računskega sodišča, ki je izdalo negativno mnenje glede poslovanja SF, in tudi za odzivno poročilo je ugotovilo, da je le delno zadovoljivo. Domnevo potrjuje tudi odločba inšpektorata za delo v zvezi z nespoštovanjem zakona o delovnih razmerjih. V SF so po mnenju Mahnetove kršili zakon tudi, ko niso izplačevali sejnin in potnih stroškov članom svetov, s čimer so ignorirali vladno uredbo iz leta 2007 (za katero sploh niso vedeli), zelo problematični pa se zdijo članom sveta izjemno visoki stroški za odvetniške pisarne in najemanje odvetnikov.

»Vir vsega zla in slabe klime, ki ogroža SF že zelo veliko let, vidim v odnosih znotraj kolektiva,« ugotavlja predsednica sveta. »Med direktorjem in člani ansambla komunikacije praktično ni ali je povsem neustrezna – poteka samo še prek sodišč, tožb in upravnih sporov.«

Z ministrstva za kulturo včeraj še niso hoteli komentirati zadnjih dogodkov, direktor Damjan Damjanovič pa je povedal: »Včerajšnja seja je bila več kot očitno zrežiran proces, da se pride do sklepa za predlog razrešitve direktorja SF. K temu razmišljanju pripomore tudi dejstvo, da je nacionalna RTV Slovenija poslala svojo snemalno ekipo, ki je snemala sejo, ki je trajala štiri ure in pol!? S svojimi sodelavci smo in bomo tudi naprej delali gospodarno in uspešno v interesu zavoda. Ravno tako je deloval tudi prejšnji svet zavoda, ki je bil pred kratkim razrešen.«