Med prejemniki nagrad za inoviranje, ki jih vsako leto podeljuje Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele Krajine, je tudi šentjernejska gazela L-tek Elektronika, ki jo vodi Radko Luzar. Avtorji inovacije so dr. Viktor Zaletelj, Matej Slapšak, Simon Krulec, Klemen Škoda, Gorazd Kovačič, Primož Zajc, Marko Stušek in Gašper Sladič.

V L-tek Elektroniki so razvili platformo za nadzor in upravljanje gradnikov interneta stvari, ki obsega in smiselno povezuje inteligentne merilno/krmilne enote, varno brezžično komunikacijo, usmerniške elemente za premostitev različnih jezikov komunikacije, sistem varne hrambe, analize velikih količin podatkov, sisteme odločanja, sistem grafičnih uporabniških vmesnikov za različne platforme (web, smart phone, apps) ter sistem servisov, ki omogočajo integracijo in povezovanje z drugimi sistemi.

Bistvo inovacije predstavlja razvoj dovolj modularnih gradnikov na področjih elektronike, senzorskega dela, ohišij, integracijo brezžične komunikacije (bluetooth in protokol WiFi), spletnih servisov, oblačno (cloud) shranjevanje podatkov in spletne vizualizacije, ki omogočajo učinkovito implementacijo v najrazličnejših industrijskih aplikacijah. »Izziv industrijskega Interneta stvari (IoT) ter industrije 4.0 je in bo predstavljal način upravljanja z veliko množico malih, inteligentnih enot. Ker govorimo o skalah > 10^10 porazdeljenih naprav, klasični koncepti odpovejo. Potrebujemo miselni odmik od zdajšnjih, hierarhično vodenih sistemov. V inovaciji so narejeni prvi koraki k razvoju porazdeljeno upravljane platforme, pri kateri sta bila največji izziv in novost razvoj algoritmov za učenje sistema na osnovi zgodovine ter napovedovanje bližnje prihodnosti. Zadnje predstavlja del uporabe umetne inteligence v smislu samoprilagajanja sistema izbrani aplikaciji/problemu oziroma situaciji. Takšen sistem je dinamičen za spremembe, brez potrebnega posredovanja uporabnika ob spremembah, ki pa so danes stalnica. Tovrstne funkcionalnosti preprečujejo nepotrebne izpade v proizvodnji in s tem zmanjšujejo stroške poslovanja in bodo v prihodnosti bistveno prispevale k povečanju uspešnosti podjetij,« je v opisu inovacije pojasnila ekipa iz L-tek Elektronike.