Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Javna agencija SPIRIT Slovenija v okviru organizirane promocije lesa in lesnih izdelkov z dogodki, kot je forum Bivanje z lesom – SloWOODlife, ki bo 21. junija na Ravnah na Koroškem, krepi zavedanje o lesu in njegovi kulturni razsežnosti ter spodbuja uporabo lesa tako pri gradnji objektov kot pri uporabi v vsakdanjem življenju ter usmerja pozornost širše javnosti na kakovostno arhitekturo. Forum BIVANJE Z LESOM SloWOODlife bo potekal v mladinskem hotelu Punkl, ki velja za prvi nizkoenergijski mladinski hotel v Sloveniji, zgrajen v celoti iz lesa. Spodbujanje kulture gradnje z lesom in spodbujanje uporabe lesa pri opremljanju bivalnega prostora se po mnenju organizatorjev namreč lahko učinkovito izvaja le tako, da bodo udeleženci dogodka doživeli pristno osebno izkušnjo dotika, vonja in vizualnega ugodja lesenega objekta. Dogodek je namenjen vsem, ki razmišljajo o gradnji in opremi hiše iz lesa, srečujejo pa se s konkretnimi vprašanji glede posebnosti lesa kot gradnika sodobnega doma.

Jože Prikeržnik, generalni direktor direktorata za lesarstvo pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo RS: »Ko govorimo o trajnostni gradnji, ne smemo pozabiti, da je Slovenija ena najbolj gozdnatih držav v Evropi, da je kar 60 odstotkov površine Slovenije pokrite z gozdom. To je za nas priložnost, da ob ohranjanju bogatih tradicionalnih znanj o obdelavi lesa razvijamo najnovejša znanja o inovativnih konstrukcijskih elementih in sistemih lesene gradnje. Kreativnost arhitektov, znanje in inovativnost statikov ter konstruktorjev in kakovost slovenskih izvajalskih podjetij lahko pripeljejo slovensko gradbeništvo na popolnoma novo pot trajnostne lesene gradnje. Slovenija bi se lahko kot majhna in prilagodljiva dežela z lastno lesno surovino zlahka pridružila svetovnemu trendu trajnostne lesene gradnje, tudi za najzahtevnejše objekte.«

Petra Drobne, SPIRIT Slovenija, javna agencija: »SPIRIT Slovenija se zaveda, da je nujno povezati strokovno, gospodarsko in znanstveno sfero ter področje lesene gradnje približati potencialnim interesentom. Lesena gradnja naj bi v prihodnosti naraščala, predvsem zaradi ekološko in trajnostno usmerjenega razvoja družbe, kjer je les edini konstrukcijski material, ki ima izjemno 'eko' bilanco. Z dogodki, kot je forum Bivanje z lesom SloWOODlife, želimo področje lesene gradnje približati potencialnim uporabnikom, da bodo bivali ali delali v človeku prijaznih lesenih zgradbah, ki ohranjajo gradbeno in likovno kulturo našega prostora.«

Liljana Vogrinec, Agencija Lotos: »Glede na načela o trajnostni gradnji predstavlja gradnja iz lesa edino pravo alternativo običajni masivni gradnji, ki je potratna, neudobna, tehnološko zastarela, ki se jo počasi gradi, težko preureja, težko poruši in še teže reciklira. V kontekstu prave alternative v boju s podnebnimi spremembami bomo na forumu govorili o lesu kot o materialu, ki zagotavlja trajnostno gradnjo in predvideva čim manj posegov v prostor. Na dogodek so vabljeni vsi, ki želijo prepoznavati les kot gradbeni in dizajnerski material, ki daje priložnost za izdelavo tako hiš iz lesa kot estetsko dovršenega pohištva, opreme ter raznovrstnih unikatnih umetnin.«

Več o dogodku na: www.slowoodlife.si