Mestna občina Ljubljana je konec maja na agencijo za okolje poslala zahtevo, naj ugotovi, ali mora za projekt celovite prenove Cukrarne presoditi vplive tega posega na okolje. Občina je strokovno oceno možnih vplivov na okolje morala pripraviti, da lahko agencija za okolje izvede predhodni postopek, ki bo odgovoril na vprašanje, ali je treba presoditi vplive na okolje in s tem pridobiti okoljevarstveno soglasje.

Po odločitvi agencije za okolje bo občina morala še spreminjati že pridobljeno gradbeno dovoljenje, je razvidno iz dokumentacije, ki jo je občina posredovala agenciji za okolje. Ljubljana je namreč gradbeno dovoljenje za prenovo statično dotrajane Cukrarne pridobila že februarja 2014, a takrat zakonodaja ni zahtevala, da se najprej izvede predhodni postopek. Že izdano gradbeno dovoljenje bo tako treba uskladiti z novimi predpisi.

Pridobiti želijo evropska sredstva

Vsa ta birokracija je potrebna, ker želi občina za prenovo Cukrarne pridobiti kar 13,46 milijona evrov evropskih kohezijskih sredstev. Če bo pridobila denar iz bruseljske blagajne, bo sama morala primakniti »samo« še 9,8 milijona evrov.

Ocena možnih pomembnih vplivov na okolje, ki jo je za občinski projekt pri Fabianijevem mostu pripravila družba E-net okolje, razkriva, da bo prenova Cukrarne trajala od dve do tri leta. »Zaradi slabega stanja stavbe in občutljivosti gradbenih del na kulturnovarstveno zaščitenem objektu je natančneje čas gradnje težko opredeliti,« so pojasnili na občini. Zaradi slabega stanja objekta je po oceni občine treba tudi čim prej opraviti s prvo fazo prenove, v kateri bodo podprli in obnovili zunanje stene ter zgradili novo ostrešje, da bodo ta stari lokalni spomenik zaščitili pred zunanjimi vplivi. V tej fazi bodo porušili tudi dva prizidka. Samo ta prva faza naj bi trajala šest do sedem mesecev. Nato bi sledila gradbena dela v notranjosti stavbe, kjer bodo rušili predelne stene.

Od 20 do 25 tovornjakov na dan

Družba E-net okolje je ugotovila, da prenova Cukrarne in hkratna ureditev zunanje okolice, komunalne in cestne infrastrukture ne bo imela pomembnega vpliva na okolje. Če bo enako ocenila agencija za okolje, občini ne bo treba pridobivati okoljevarstvenega soglasja.

E-net okolje je sicer izpostavilo, da bo v prvi fazi prenove nekoliko povečan hrup zaradi gradbenih del, ki bodo potekala zunaj objekta, in zaradi tovornjakov, ki bodo dovažali gradbeni material in odvažali gradbene odpadke. V času najintenzivnejših del bo na gradbišče pri Cukrarni dnevno pripeljalo od 20 do 25 tovornih vozil. Gradbene odpadke, teh naj bi bilo po projektantski oceni za 17.000 ton, bodo sortirali in jih odpeljali na ustrezna odlagališča, kjer bo mnoge izmed njih mogoče tudi predelati.

Po prenovi bo nekdanja rafinerija sladkorja zaživela kot Galerija Cukrarna, v kateri bo mogoče razstavljati tudi umetniške stvaritve večjega obsega. Poleg razstavnih površin bo v prenovljenem objektu tudi galerijska trgovina, recepcija s prodajalno kart, administrativni prostori in barček. Uvoz do parkirišča pred galerijo bo potekal po Živinozdravski ulici, glavni vhod v stavbo pa bo umeščen k Fabianijevem mostu, je razvidno iz dokumentacije občine.