Sodišče je izdalo tudi vmesno sodbo, da morajo odškodnino, katere višino še ni določilo, sorazmerno plačati Dimnikarstvo Lapuh, Zavarovalnica Triglav in država.

Okrajno sodišče v Celju pa še ni odločilo glede odškodnine, ki jo terjajo svojci umrlih Bernarde Hiti in Dragana Žuniča, ki sta se prav tako zastrupila v omenjenem apartmaju na Rogli leta 2012.

Celjska sodnica Saša Kovačič je Plesnika in člana komisije za opravljanje tehničnih pregledov Stanislava Dečmana decembra 2016 oprostila krivde za smrt treh mladih, saj tožilstvo ni predložilo zadostnih dokazov.

Sodišče mora zdaj najprej odgvoriti na vprašanje, kdaj so bile v omenjenem apartmaju nameščene peči. Po zaslišanju prič je sodišče odločilo, da je bila kaminska peč v apartma vgrajena skladno z dokumentacijo, strokovnjaki pa so ugotovili, da sta tako plinska kot kaminska peč delovali brezhibno. Nesreča se je zgodila zaradi sočasnega delovanja obeh peči in ne zaradi tega, ker katera od peči ne bi pravilno delovala, navaja Večer.

Dimnikarstvo Lapuh mora po mnenju sodišča plačati sorazmerni del odškodnine, saj je bil prvi pregled dimniških naprav opravljen neustrezno in pomanjkljivo. Zavarovalnica Triglav mora plačati škodo zato, ker je imelo Dimnikarstvo Lapuh pri njih zavarovalo svojo odgovornost, država pa mora plačati svoj del škode, ker je Upravna enota Slovenske Konjice izdala uporabno dovoljenje, čeprav je bila opozorjena na pomanjkljivosti ob tehničnem pregledu apartmaja.