Od kandidatov za delovno mesto kontrolor v proizvodnji ob najmanj V. stopnji izobrazbe pričakujejo tudi vsaj tri leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih, želen je izpit za mednarodnega varilnega inženirja ali tehnologa (IWE ali IWT), znanje angleščine ali nemščine, programov MS Office in Acad, ob komunikacijskih in organizacijskih sposobnostih pa tudi pogajalske sposobnosti.

Kontrolorjeve obveznosti so vodenje in nadziranje proizvodnih in varilnih procesov, izvajanje procesne in končne izhodne kontrole kakovosti polizdelkov in izdelkov, pravočasno ugotavljanje odstopanja kvalitete, kontrolne meritve in priprava poročil ter izdelovanje kontrolnih planov proizvodnih procesov po mednarodnih standardih. Prijave kandidatov sprejemajo do 15. maja na naslovu elektronske pošte: renata.zvelc@kovinc.si.

Izbrani kandidat bo imel polletno preizkusno obdobje, novemu sodelavcu pa bodo poleg dodatnih strokovnih izobraževanj in usposabljanja zagotavljali tudi stimulativno plačo. Kovinc zaposluje trenutno 21 ljudi, lani pa je ustvaril 5,4 milijona evrov prihodkov, ki jih v 86 odstotkih ustvari na domačem trgu.

Podjetje je med 649 subjekti v tej panogi po podatkih baze Gvin po prihodkih na 24. mestu, po dobičku pa na 49. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega je 41.949 evrov. Sicer pa je dolgoročna vizija podjetja postati vodilno podjetje na področju ključavničarstva in strojnega preoblikovanja kovin na domačem trgu in postati prepoznavno podjetje tudi na bližnjih tujih trgih.jpš