Plečnikove nagrade so večplastne, saj so spodbuda za projektiranje bolje grajenega prostora v Sloveniji, skrbijo za strokovno ustvarjanje in usmerjajo pozornost javnosti na pomembnost tega dela naše ustvarjalnosti. Plečnikova odličja opozarjajo na vrednote prostorske kulture, oblikovanja naselij, krajine, posameznih zgrajenih objektov in na kulturo bivanja.

Od varnega ovoja do stadiona

Najvišje priznanje, Plečnikovo nagrado, je letos prejel Materinski dom Ljubljana. Avtorji Rok Jereb, Blaž Budja in Nina Majoranc so ustvarili stavbno zasnovo, ki na domiseln in inovativen način združuje tipologijo javnih poslopij in družinskih hiš. Dokaj veliko poslopje se s stavbno maso, razmerji, oblikami in uporabljenimi materiali dobro prilega drobnejšemu merilu sosednjih stanovanjskih hiš, ga obenem vsebinsko bogati in formalno nadgrajuje. Zunanjščina je poudarjena z uporabo strukturiranih elementov belega vidnega betona in kopelitnega stekla ter na simbolni in fizični ravni ustvarja varen ovoj, že skoraj oklep, ki stavbo ločuje od njene okolice. Poslopje je namenjeno predvsem materam z otroki, ki zaradi socialne ali stanovanjske stiske ne morejo zagotoviti ustreznega okolja za otroke.

Plečnikovo medaljo za aktualno realizacijo sta prejela dva projekta – Nogometni center Brdo pri Kranju in Hiša na Bledu. Nogometni center so projektirali arhitekti Tomaž Krušec, Lena Krušec in Vid Kurinčič, avtorja krajinske ureditve sta Ana Kučan in Luka Javornik. Center pomenita stavbi, ki sta v občutljivo naravno okolje umeščeni tankočutno in precizno, z upoštevanjem njegovih obstoječih kakovosti ter grajenih in krajinskih prostorskih osi. Arhitekturna in krajinska zasnova izkazujeta zavedanje o pomenu, ki ga imata v polju narodove kulture tako šport kot arhitektura. V občutljivo območje naravne in kulturne dediščine vstopa samozavestno, a preudarno, je med drugim zapisala žirija.

Povezanost tradicije s sodobnim

Hiša na Bledu je delo biroja Nava arhitekti, ki ga predstavljajo Aleksander Lužnik, Ana Ocvirk Šafar in Monika Fink Serša. Skladna in pregledna zasnova Lesene hiše za mlado družino tvori povezavo med vrtom in starim kmečkim dvoriščem, zgrajena je brez potratne rabe materialov in konstrukcij in je združila zelo preproste in po drugi strani zelo kompleksne arhitekturne rešitve. Arhitekti so spretno povezali izročilo tradicionalnega stavbarstva s sodobnimi bivalnimi potrebami ter trendi trajnostne lesene gradnje. Tako zasnovana hiša uvaja v slovensko arhitekturno misel svežino in alternativni pogled na arhitekturno estetiko.

Podeljeni sta bili še Plečnikovi medalji za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture – prva je pripadla prenovi palače Univerze v Mariboru, za katero sta poskrbela Janko J. Zadravec in Uroš Lobnik. Brez večjih posegov v osnovne arhitekturne prvine ter v temeljno tlorisno zasnovo sta poskušala ohraniti čim večji delež historične strukture, obenem pa sta zagotovila čim bolj kakovostne prostore. S premišljenimi posegi so v vseh etažah stavbe nastala nova dodatna komunikacijska vozlišča, ki omogočajo neformalno druženje in priložnostno uporabo za razstavne in druge namene.

Druga Plečnikova medalja je bila podeljena Reviji Outsider, ki jo snujejo Nina Granda, Matevž Granda, Tinka Beltram Prekovič, Miloš Kosec in Petra Čeferin. Revija in spletni portal Outsider je nov slovenski medij o kulturi in družbi, ki si prizadeva za poznavalski in hkrati distanciran pogled na prostor.

Spodbuda mladim

Študentsko Plečnikovo priznanje je prejel projekt Senzorialno doživljanje arhitekture odmika. Gre za idejno zasnovo Hiške iz kamna na Loborju, s katero se je v magistrskem delu ukvarjal Tadej Juranovič pod mentorstvom doc. Mitje Zorca in somentorstvom doc. dr. Sebastjana Vörösa. Arhitektov inovativni pristop je v razbiranju širšega krajinskega konteksta ter njegovega senzoričnega in senzorialnega doživljanja. Žirija je nagradila avtorjev subjektiven, izkustven pristop k razmisleku o arhitekturi, ki ga je uspešno izvedel tudi na ravni arhitekturnega snovanja. Delo odraža odmik od ustaljenih načrtovalskih metod in kaže na avtonomno strokovno osebnost mladega arhitekta.

Nagrado so ustanovili ob stoletnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika, sklad pa pozneje; ta v okviru Društva arhitektov Ljubljane vsako leto poskrbi za podelitev nagrad. Podeljujejo jih že 44 let.