Strokovno žirijo, ki je odločala o Plečnikovih odličjih za leto 2017, so sestavljali predsednik Igor Sapač ter člani Nejc Černigoj, Tanja Simonič Korošak, Urša Vrhunc in Maša Živec. Najbolj jih je prepričala arhitekturna zasnova Materinskega doma Ljubljana, ki si je prislužila Plečnikovo nagrado. Na razpis za Plečnikova odličja za leto 2017 je sicer prispelo 44 predlogov, od tega 27 predlogov za izvedene zgradbe in ureditve, osem predlogov za dela s področja arhitekturne publicistike in devet predlogov za študentska priznanja. Nagrade podeljuje Sklad arhitekta Jožeta Plečnika.

Žirija je za odličja predlagala tista arhitekturna dela, za katera meni, da predstavljajo trajno vrednoto in med prispelimi predlogi v največji meri zrcalijo inovativnost v odgovornosti do slovenske družbe in do prostora, v katerem živimo. Tudi sicer so v obrazložitvi med drugim zapisali, da opažajo, da kvantiteto ter obsežnost arhitekturnih realizacij vse bolj nadomeščata kakovost in odgovornost do skupnih dobrin. Zaznavajo tudi trend, da je zadnja leta več naročil za arhitekturne projekte, več priložnosti je tudi za mlade ustvarjalce. im