Delo raziskovalnega tehnika bo pod vodstvom Grege Repovša osredotočeno na razvoj in vpeljevanje metod analize EEG in fMR signala s poudarkom na njunem povezovanju pri preučevanju funkcijske konektivnost in integriranega delovanja možganov. Raziskovalni tehnik bo z delom začel junija.

Iščejo kandidate z znanjem, sposobnostmi in po možnosti izkušnjami pri programiranju in analizi signalov. Dobrodošlo je predznanje s področji statistike, bioinformatike, računskega modeliranja, strojnega učenja in kognitivne (nevro)znanosti ter programskih jezikov in okolji Matlab, R, python, bash.

Prednost bodo imeli kandidati z doktoratom ali magisterijem ter nazivom asistent ali asistent raziskovalec. Kandidati naj pošljejo svoje življenjepise, motivacijska pisma in referenčna pisma na naslov grega.repovs@ff.uni-lj.si do vključno torka, 25. aprila 2017. Dobrodošla so tudi neformalna poizvedovanja.