Družinsko podjetje FerroČrtalič iz Dolenjskih Toplic, ki ga vodi Mojca Andolšek Črtalič, zaposli izkušene projektante sistemov avtomatizacije in upravljalca strojev in naprav. Projektant bo odgovoren za razvoj in izdelavo sistemov avtomatizacije strojev za peskanje, mikrokovanje in dekontaminacijo, programiranje PLC krmilnikov, integracijo in programiranje robotov ABB, izdelavo elektro shem – Eplan Electric, izdelavo tehnične dokumentacije in navodil za uporabo, izobraževanje uporabnikov in zagon ter testiranje strojev v podjetju in na terenu.

Še do konca aprila

Upravljalec strojev pa bo zadolžen za nastavljanje strojev do njihovega optimalnega delovanja, upravljanje z roboti ABB, testiranja in analize, izdelavo tehnične dokumentacije in navodil za uporabo, izobraževanje uporabnikov in zagon ter testiranje strojev v podjetju in na terenu ter servis na terenu. Prijave kandidatov sprejemajo do konca aprila na elektronskem naslovu mojca.andolsek@ferrocrtalic.com.

Zametki gazele FerroČrtalič, ki je bila v letu 2014 nominirana za gazelo dolenjsko-posavske regije, segajo že v leto 1964, ko se je tedaj mladi ključavničar Jože Črtalič odločil, da bo stopil na svojo poslovno pot. Delavnico je odprl na Grmu v Novem mestu. Z rastjo podjetja se je ekipa večkrat selila in sedaj deluje na Selih pri Dolenjskih Toplicah.

Sestri na vodilnih mestih

Podjetje, ki je specializirano za izdelavo strojev za obdelavo površin, vodita Mojca Črtalič Andolšek, direktorica, in Anja Črtalič, ki je odgovorna za prodajo in zelo uspešna predvsem na eksotičnih trgih. Njun brat Jernej pa vodi sestrsko storitveno podjetje, ki poskrbi za zagon njihovih strojev pri kupcih. Podjetje, v katero se počasi vključuje že četrta generacija družine, se je do sedaj trikrat uvrstilo med nominirana podjetja za gazelo dolenjsko-posavske regije, nazadnje leta 2014. S podobno dejavnostjo kot FerroČrtalič se ukvarja samo pet podjetij na svetu.

Prenos vodenja podjetja na mlajšo generacijo po navadi sistematično poteka nekaj let, v vseh podjetjih pa trdijo, da poteka že od otroštva. »Začne se z vrednotami in zgledom, ki jih starši kažejo otrokom že od mladih nog. Gre za nezavedno integracijo prenosa s staršev na otroke. Če v poslu uživajo, to otroci opazijo in obstaja velika možnost, da bodo podjetniško pot staršev tudi nadaljevali,« meni Mojca Črtalič Andolšek. Njena generacija je pri poslovanju že podprta z orodji, ki jih je prinesla digitalizacija, in to pomeni veliko prednost.

Odločitve v korist podjetja

»Ključno je seveda, da ima podjetje storitev, ki pomeni dodano vrednost za kupca. Družinsko podjetje kupcu daje zagotovilo, da ljudje dejansko živijo za ta posel in so pripravljeni storiti in tvegati marsikaj.« Sodelovanje več generacij, kjer so sicer razlike očitne, pa je neprecenljivo, meni. »Trg se neprestano in hitro spreminja, zato so nekateri načini, ki jih uporablja očetova generacija, žal neučinkoviti in preživeti. Moja generacija se ukvarja s stvarmi, ki so v tistem trenutku pomembne in fokusno usmerjene v rešitev ter korist za posel. Internet in digitalizacija sta povsem spremenila svet in način delovanja,« poudarja direktorica podjetja FerroČrtalič.

Sicer pa morajo biti sprejete odločitve v podjetju vedno v korist podjetja in posla. Čustvene družinske odločitve bi lahko podjetje ogrozile. »Ni vedno lahko, vendar trg sprejema samo visoko dodano vrednost in kakovost ter lojalnost,« na kratko in zelo jasno pove Mojca Črtalič Andolšek.